A Szent Korona
Nemzeti Egység

honlapja

info@nemzetiegyseg.com, +36306163894 , ERSTE Bank -11600006-00000000-26911429
Ember, ahogyan önmagadon segítesz, Isten is úgy segít!

2011.04.05.

Ez az ősi bölcsesség most időszerűbb, mint valaha.

 

Magyarország alkotmányos – vagyis iránymutatást meghatározó – helyzetét kellett a Régi Történelmi korszak végét jelentő világválság következtében átértékelni.

Ennek két módja van: vagy az Új Világtörténelmi Korszak felé fordulva felszabadítjuk Hazánkat, vagy értelmetlenül ragaszkodunk a sírba ereszkedő Világtörténelmi korszakhoz és engedjük megerősödni a diktatúrát.

Előbbit a magyar emberek az Ország Házán kívül, önvédelmi kötelességüket teljesítve végzik, utóbbit a Helytartótanács tagjai.

 

Húsvétra vagy Liberális Diktátum mutatja az irányt Magyarországnak, vagy a Szent Korona Értékrend.

A kérdés az, hogy az ezeregyszáz éves Nagypéntek után fel tud-e támadni a Krisztus-sorsú Magyarság?

 

Fel kell támadnia!

 

A Párhuzamos Alkotmányozás Nagyhétfőn fejeződik be, az Ország Házán kívül a Szabadság Alkotmánya visszaállításával, a Helytartótanácsban a Liberális Diktátum elfogadásáról történő szavazással.

A Feltámadás akkor következik be, amikor a Szabadság Alkotmánya válik a Magyar Élet iránymutatójává, amit a magyar ember úgy imádkozza és éli, mint a Tízparancsolatot – Papp Lajos szavaival.

A Kőtábla lenyomata, amire a Teremtő írta a Magyar Imát, a mai kornak megfelelő: http://www.youtube.com/watch?v=0yQvM3NkKPw.

 

Miként kell a Magyar Embernek önmagán segítenie, hogy Isten is megsegítse?

 

Először is mutatni kell akarat-kifejező erőnket.

Ahhoz, hogy ezt miként tegyük, az Isteni Segítséget már megkaptuk.

Őseink erejét pedig Orosházi Ferenc nemzettestvérünk hozza Nagyhétfőre közénk, áldott zarándokútja beteljesítéseként, amelyen a Szent Korona megszentelt Zászlaját a Haza védelmére hívó véres kardként viszi magával: http://www.youtube.com/watch?v=eOvf29rQlAM.

 

A Szent Korona testének két része, a terület és az ember képviselői kell, hogy Egységben nyilvánítsák erejüket. Így leszünk törvényesek (legitimek) Isten és ember előtt.

A terület képviseletében minden választókerületnek (176) és a Csonkaország határain kívül élő magyaroknak (6), az ember képviseletében pedig egyéniség-jegyei szerinti csoportjainak (37) kell akarategységét kifejeznie.

Csak akkor lesz erő az akarat-nyilvánítás, ha legalább a Szent Korona Értékrend szerinti Nemzetgyűlés létszámának tízszerese, azaz 120 000 Magyar ember tesz egy helyen, egy időben akaratnyilatkozatot. Az erő hatalma megállíthatatlan akkor lesz, ha ez a lélekszám az Alkotmányozó Nemzetgyűlés minimális támogatottságának egytizedét (270 000) kiteszi.

 

Ekkor leszünk jogosultak arra, hogy a hagyományaink szerinti Alkotmányozó Nemzetgyűlés hatalom-gyakorlás átalakító részét elvégezzük, vagyis

- kimondjuk a Szent Korona Szabadság Alkotmánya hatályának visszaállítását,

- felszólítsuk a Helytartótanácsot (mostani nevén Országgyűlést) önmaga azonnali feloszlatására,

- felszólítsuk a Kormányt az azonnali lemondásra, és azonnal el kell kezdeni a tárgyalásokat az ideiglenes (ügyvivői feladatokra korlátozott hatáskörrel rendelkező) kormányt kell alakítására,

- a nemzetközi szerződések hatályát fel kell függeszteni.

 

Ezután önmagunk segítését folytatnunk kell, annak tudatában, hogy megkaptuk a Teremtő segítő kegyelmét a folytatáshoz szükséges irányelvekkel, aminek birtokában haladéktalanul el kell kezdenünk az Alkotmányozó Nemzetgyűlés hatalom-átvevő részének előkészítését – akkor is, ha követelésünket a diktatúra helytartói elutasítják -, ami azt jelenti, hogy

- a Szent Korona Szabadság Alkotmánya alapján készült irányelvek (Alaptörvény) alapján minden településen elkezdődjék a Települési Törvény elkészítése, amely során

- a végzett tevékenységgel kiválasztódnak azok, akik a települések, járások, megyék és az ország elöljárói, képviselői lesznek.

 

Az így kiválasztódott személyek

2011. Nagyboldogasszony (Új Kenyér - augusztus – havának 15.) napján megejtik az Ország Felszabadításának Szerét, befejezve az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feladatát.

 

Csak nem leszünk annyira magyartalanok, hogy a Teremtő előlegezett segítségét ellökjük magunktól?

 

Kelt Szegeden, 2011. Szelek havának 5. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 

Látogatók száma 2010. május 19-től:
webáruház

© 2010, Szent Korona Értékrendet Szolgálók Nemzeti Egysége. Minden jog fenntartva.
webdesign + hosting: dr. Halász József + Alt32 Informatic-Studio
Tel.: 30/616-3894 E-mail: info@nemzetiegyseg.com