A Szent Korona
Nemzeti Egység

honlapja

info@nemzetiegyseg.com, +36306163894 , ERSTE Bank -11600006-00000000-26911429
Feltámadás: megtisztulva tisztítani

2011.04.24.

Kérem a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét a Szent Korona minden államalapító és államalkotó Tagja számára

 

atyai eleink megtisztulva tisztító Feltámadásához!

 

Szeretettel kérek mindenkit, hogy olvassa el Badiny Jós Ferenc „Végy le engem a keresztről!” című Hitvallását! [1]

_________________________________

 

Joseph Ratzinger kétszer kapta meg a lehetőséget arra, hogy megtisztulva tisztítson. Mindkétszer Péterré vált. Kap-e harmadik lehetőséget?

 

A II. Vatikáni zsinat előtt megkegyelmezte a Teremtő azzal, hogy XXIII. János mellett állva megtisztuljon és megtisztítsa a kereszténységet az „ósdi judaizmustól”, de elárulta Krisztust [2] .

Pápává szentelésekor kapta a második kegyelmet, „a liberalizáció és világiasodás felé haladó világ” keresztény értékeken keresztül történő megtisztításának lehetőségével, amely a II. János Pál liberális szellemével megosztott kereszténységet - egységet teremtve - a Krisztusi útra vezethette volna vissza [3] . Ismét elárulta Krisztust, melyhez a nyilvánosság korbácsütéseit kapta azzal, hogy a diktatúrát kendőzetlenül támogató, liberális pápa szentté avatása az ő pápasága idején történik meg.

 

Nagycsütörtöki beszédében [4] feltett kérdéseire nem elég a „hibáink miatt érzett nagy szégyen”, hanem ki kell mondani a válaszokat is, és bűnbánatot gyakorolni a bűnökért – ahogyan XXIII. János tette (Paenitentian agere):

 

„Valóban Isten szentélye vagyunk a világban és a világ számára? Vagy pedig ahelyett, hogy Isten Népe vagyunk, nagy részben a hitetlenség és az Istentől való eltávolodás népe lettünk?”

A zsidó-kereszténység nem Isten szentélye a világban, mert a gyűlöletet adó Jahvét ültette a szeretettel élni tanító Isten trónjára és ezzel hitetlenséget keltett, az embereket eltávolítva Istentől. A Sátán akarata szerint tette ezt, megosztottsággal, lelki, szellemi és testi egymás ellen fordítással.

 

„Igaz-e, hogy a nyugati világ és a kereszténység legfontosabb országai kifáradtak a hitben, megunták saját történelmüket és kultúrájukat és nem akarnak tudni a Jézus Krisztusba vetett hitről?”

A hitben nem fáradt ki az emberiség, hanem a zsidó-keresztény vallással támogatott nyugati civilizáció fölé helyezte a hit nélküli, pénz-teremtő tudományt az Istenhitnek, elnyomva a nemzetek történelmének és kultúrájának erkölcs-adó erejét.

A Krisztusba vetett hit soha nem tudat kérdése volt, hanem azé a lelki értékrenddé, amelynek minden emberben szálláshelye van. A zsidó-keresztény vallás ezeregyszáz éves lélekmosása szennyel lepte be a szálláshely kapuját.

 

A Nagycsütörtöki beszéd kiindulópontjai (premisszák) természetessé teszik a következtetés (konklúzió) levonását: „Indokolt, ha kérve kérjük Istent, ne engedje meg, hogy ismét ne legyünk nép.”

Csakhogy ez a következtetés két utat jelent, amely közül a választandót nem XVI. Benedek (Joseph Ratzinger) értelmezése szerint jelöli ki a transzcendentális premissza (isteni útmutatás), abban ugyanis a szerető Isten Népét a gyűlölő Jahve Népe jelenti.

 

Isten Népévé a Szent Korona Értékrendben megtisztulva tisztító Feltámadás teszi a Magyarságot, az Emberiséget.

 

A megtisztulva tisztítás Vizeshétfőn kezdődött, amikor Magyarország Alkotmányává közfelkiáltással a Szent Koronát állítottuk.

Ma, a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnapon, amikor a zsidók által meggyilkolt Fiú a Világ tisztítására Feltámadott, hisszük, hogy véget ért a Magyarság ezeregyszáz éve tartó Nagypéntekje, és az Atya, az Anya és a Fiú Szentháromsága szeretetének ötven nap múlva beköszöntő kiáradása elhozza a Magyar Tavaszt.

 

Ez az ötven nap elég ahhoz, hogy tetteinkkel méltóak legyünk a Teremtő kegyelmére.

 

Nekem az a dolgom az ötven nap alatt, hogy előkészítsem a településeken a Tavasz fogadását.

 

Magadban Te is találd meg, hogy mi a feladatod az elkövetkező ötven napon!

 

Kelt Szegeden, 2011. Szelek havának 24. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

[1] Badiny Jós Ferenc Hitvallás - http://szkszhu.szksz.com/Bjfhitvallas.doc

 

[3] A European Voice szerint nem EU-párti az új pápa - 2005. április 22. - MTI - http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=1812

 

[4] XVI. Benedek szentbeszéde a nagycsütörtöki krizmaszentelő szentmisén

21/04/2011 17.27.01 - http://www.radiovaticana.org/ung/articolo.asp?c=480750

 

 

Látogatók száma 2010. május 19-től:
webáruház

© 2010, Szent Korona Értékrendet Szolgálók Nemzeti Egysége. Minden jog fenntartva.
webdesign + hosting: dr. Halász József + Alt32 Informatic-Studio
Tel.: 30/616-3894 E-mail: info@nemzetiegyseg.com