Szent Korona Szolgálat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 12. sz. országgyűlési választókörzet
Választókörzet székhelye: Tiszaújváros
Tiszaújváros térképe és adatai TOP-O-GÁF honlap új ablakban! Mezőcsát térképe és adatai

Társadalmi csoportok Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása
Emberi környezet
A települések összehangolása szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A jog és közigazgatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A kultúra és tudomány szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az egészségügy szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A nevelés-oktatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A védelem szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A család és korcsoport szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A nemzetiség szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A vallás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek
Gazdaság
Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése A gazdság általános szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A mezőgazdaság és élelmiszeripar szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az ipar szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A szolgáltatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az idegenforgalom szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A kereskedelem szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A szállítás- közlekedés szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 12. sz. országgyűlési választókörzet adatai Borsod-Abaúj-Zemplén megye 12. sz. országgyűlési választókörzet településeinek adatai

A települések adatai:

Település

Választói névjegy-zékben
szereplők száma

Összes
lakos

Terület
(ha)

EU csatlakozási
népszavazás eredménye

EU-sarc
(millió Ft)
*

EU kop.

Ogy. kop.

Szavaz-
tak

Igen

Nem

Ároktő

941

1 220

4 643

316

250

66

494

3

22

Berzék

721

1 047

1 060

249

213

36

424

3

16

Bőcs

2 043

2 721

2 432

818

643

175

1 103

7

48

Gelej

534

710

3 210

321

258

63

288

2

12

Girincs

539

806

1 114

211

192

19

327

2

12

Hejőbába

1 215

1 981

1 871

361

313

48

803

4

28

Hejőkeresztúr

857

1 101

1 028

390

330

60

446

3

20

Hejőkürt

258

328

1 491

114

95

19

133

1

6

Hejőpapi

901

1 242

1 704

257

198

59

503

3

21

Hejőszalonta

497

781

1 097

182

149

33

317

2

11

Igrici

959

1 273

1 947

266

226

40

516

3

22

Kesznyéten

1 321

1 882

3 642

338

279

59

763

5

31

Kiscsécs

127

213

412

53

51

2

86

1

2

Köröm

731

1 274

834

205

166

39

516

3

17

Mezőcsát

4 976

6 578

10 307

1 369

1 169

200

2 666

17

117

Muhi

446

559

962

232

178

54

227

2

10

Nagycsécs

659

932

983

271

227

44

378

2

15

Nemesbikk

762

1 056

2 410

336

284

52

428

3

17

Ónod

1 806

2 502

1 780

596

520

76

1 014

6

42

Oszlár

351

469

571

132

105

27

190

1

8

Sajóhídvég

752

1 090

1 345

286

246

40

442

3

17

Sajólád

2 208

3 051

1 268

667

597

70

1 237

8

51

Sajóörös

927

1 173

844

517

459

58

475

3

21

Sajópetri

1 044

1 513

927

380

316

64

613

4

24

Sajószöged

1 921

2 327

1 362

923

803

120

943

7

45

Szakáld

433

556

1 140

212

170

42

225

2

10

Tiszadorogma

421

472

4 661

176

145

31

191

1

9

Tiszakeszi

2 088

2 737

4 619

493

416

77

1 109

7

49

Tiszalúc

4 136

5 643

4 488

1 083

936

147

2 287

14

97

Tiszapalkonya

1 189

1 559

1 349

512

453

59

632

4

27

Tiszatarján

1 055

1 484

4 040

247

204

43

601

4

24

Tiszaújváros

14 180

17 581

4 604

7 145

6 372

773

7 126

50

333

Összesen:

50 998

67 861

74 145

19 658

16 963

2 695

27 503

179

1 184

*

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 12. választókörzetre vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása az Alaptörvény tervezet szerint:

 

 

Felosztás mértéke %

Összes

ebből eszköz

ebből személyi elismerés

összes fő

személyi elismerés

 

 

millió ft

 

ft/fő/év

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti vagyonnövekedés/év

 

339 305

149 633

189 672

67 861

2 795 007

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztés

34

115 364

57 682

57 682

10 179

5 666 764

Közkiadás

25

84 826

8 482

76 344

47 503

1 607 140

Életfeltétel biztosítás

41

139 115

83 469

55 646

10 179

5 466 745

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 12. választókörzetére vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása választókörzetenként:

 

Település

Lakósok

Terület

Nemzeti jöv. növekedés/év mFt

Összesen

Életfeltétel biztosítás

Közkiadás

Fejlesztés

Ároktő

1 220

4 643

6 100

2 501

1 525

2 074

Berzék

1 047

1 060

5 235

2 146

1 308

1 781

Bőcs

2 721

2 432

13 605

5 578

3 401

4 626

Gelej

710

3 210

3 550

1 455

887

1 208

Girincs

806

1 114

4 030

1 652

1 007

1 371

Hejőbába

1 981

1 871

9 905

4 061

2 476

3 368

Hejőkeresztúr

1 101

1 028

5 505

2 257

1 376

1 872

Hejőkürt

328

1 491

1 640

672

410

558

Hejőpapi

1 242

1 704

6 210

2 546

1 552

2 112

Hejőszalonta

781

1 097

3 905

1 601

976

1 328

Igrici

1 273

1 947

6 365

2 609

1 591

2 165

Kesznyéten

1 882

3 642

9 410

3 858

2 352

3 200

Kiscsécs

213

412

1 065

436

266

363

Köröm

1 274

834

6 370

2 611

1 592

2 167

Mezőcsát

6 578

10 307

32 890

13 484

8 222

11 184

Muhi

559

962

2 795

1 145

698

952

Nagycsécs

932

983

4 660

1 910

1 165

1 585

Nemesbikk

1 056

2 410

5 280

2 164

1 320

1 796

Ónod

2 502

1 780

12 510

5 129

3 127

4 254

Oszlár

469

571

2 345

961

586

798

Sajóhídvég

1 090

1 345

5 450

2 234

1 362

1 854

Sajólád

3 051

1 268

15 255

6 254

3 813

5 188

Sajóörös

1 173

844

5 865

2 404

1 466

1 995

Sajópetri

1 513

927

7 565

3 101

1 891

2 573

Sajószöged

2 327

1 362

11 635

4 770

2 908

3 957

Szakáld

556

1 140

2 780

1 139

695

946

Tiszadorogma

472

4 661

2 360

967

590

803

Tiszakeszi

2 737

4 619

13 685

5 610

3 421

4 654

Tiszalúc

5 643

4 488

28 215

11 568

7 053

9 594

Tiszapalkonya

1 559

1 349

7 795

3 195

1 948

2 652

Tiszatarján

1 484

4 040

7 420

3 042

1 855

2 523

Tiszaújváros

17 581

4 604

87 905

36 041

21 976

29 888

12. vk. összesen:

67 861

74 145

339 305

139 101

84 815

115 389

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
12. sz. országgyűlési választókörzet adatai

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 12. választókörzet településeinek önellátás-előkészítő adatlapja

Visszatér a lap tetejére

 

Települések összehangolása

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország területi politikájának összevetése - az SzKSZ területi képviseletének előkészítését megyékben, választási körzetekben és településeken végezzük
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Jog és közigazgatás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország jog- és közigazgatási politikájának összevetése - az SzKSZ jog- és közigazgatási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Kultúra és tudomány

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország kulturális- és tudományos politikájának összevetése - az SzKSZ kulturális-és tudományos képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Egészségügy

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország egészségügyi politikájának összevetése - az SzKSZ egészségügyi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Nevelés oktatás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország nevelés-oktatási politikájának összevetése - az SzKSZ nevelés-oktatási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Védelem

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország védelmi politikájának összevetése - az SzKSZ védelmi  képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Család

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország családpolitikájának összevetése - az SzKSZ család (korosztály, nem)  képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Nemzetiség

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország nemzetiségi politikájának összevetése - az SzKSZ nemzetiség-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Vallás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország vallási politikájának összevetése - az SzKSZ vallás-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Gazdaság

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország gazdaságpolitikájának összevetése
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Államháztartás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország mezőgazdaság-élelmiszeripar politikájának összevetése - az SzKSZ mezőgazdaság-élelmiszeripar-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Ipar (Könnyűipar, nehézipar, energiaipar)

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország ipar (könnyű-, nehéz- és energiaipar) politikájának összevetése - az SzKSZ ipar-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Szolgáltatás (Közellátó szolgáltatás, Szociális szolgáltatás)

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország szolgáltatáspolitikájának (közellátó és szociális szolgáltatás) összevetése - az SzKSZ szolgáltatás-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Idegenforgalom

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország idegenforgalmi politikájának összevetése - az SzKSZ idegenforgalmi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Kereskedelem

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország kereskedelem-politikájának összevetése - az SzKSZ kereskedelmi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Szállítás, közlekedés

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország közlekedési és szállítási politikájának összevetése - az SzKSZ közlekedési-szállítási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Visszatér a lap tetejére

Az EU-sarc bizonyítékai az MNB, a KSH és a Külügyminisztérium adatai és elemzései alapján

Visszatérés:

© 2002, Pajzsmozgalom Minden jog fenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail:
info@szksz.hu