Szent Korona Szolgálat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. sz. országgyűlési választókörzet
Választókörzet székhelye: Sajószentpéter

Sajószentpéter térképe és adatai TOP-O-GÁF honlap új ablakban!

Társadalmi csoportok Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása
Emberi környezet
A települések összehangolása szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A jog és közigazgatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A kultúra és tudomány szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az egészségügy szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A nevelés-oktatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A védelem szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A család és korcsoport szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A nemzetiség szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A vallás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek
Gazdaság
Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése A gazdság általános szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A mezőgazdaság és élelmiszeripar szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az ipar szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A szolgáltatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az idegenforgalom szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A kereskedelem szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A szállítás- közlekedés szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. sz. országgyűlési választókörzet adatai Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. sz. országgyűlési választókörzet településeinek adatai

A települések adatai: 

Település

Választói névjegy-zékben
szereplők száma

Összes
lakos

Terület
(ha)

EU csatlakozási
népszavazás eredménye

EU-sarc
(millió Ft/év)
*

EU kop.

Ogy. kop.

Szavaz-
tak

Igen

Nem

Alacska

680

882

855

211

155

56

357

2

21

Bánhorváti

1 269

1 631

2 847

446

374

72

661

4

40

Boldva

1 802

2 497

2 834

567

485

82

1 012

6

57

Borsodbóta

727

951

813

268

236

32

385

3

23

Borsodszirák

879

1 207

1 101

257

208

49

489

3

28

Bükkmogyorósd

161

185

990

78

59

19

75

1

5

Csernely

779

1 001

2 063

220

177

43

406

3

24

Csokvaomány

788

960

1 501

365

335

30

389

3

25

Dédestapolcsány

1 332

1 650

2 945

509

425

84

669

5

42

Kondó

499

685

1 962

244

211

33

278

2

16

Lénárddaróc

304

373

516

159

144

15

151

1

9

Mályinka

502

571

2 420

183

152

31

231

2

16

Múcsony

2 648

3 544

1 755

1 205

1 040

165

1 436

9

84

Nagybarca

755

978

1 439

365

335

30

396

3

24

Nekézseny

678

909

1 410

231

180

51

368

2

21

Parasznya

1 003

1 284

1 682

440

396

44

520

4

32

Radostyán

522

667

811

224

187

37

270

2

16

Sajóbábony

2 415

3 165

1 345

1 145

1 026

119

1 283

8

77

Sajóecseg

881

1 062

793

373

321

52

430

3

28

Sajókápolna

349

454

1 051

135

109

26

184

1

11

Sajókeresztúr

1 225

1 535

1 640

513

452

61

622

4

39

Sajólászlófalva

350

467

662

131

109

22

189

1

11

Sajósenye

310

433

846

147

119

28

175

1

9

Sajószentpéter

10 335

13 343

3 485

3 978

3 438

540

5 408

36

331

Sajóvámos

1 730

2 243

3 118

590

476

114

909

6

55

Sáta

1 134

1 422

1 645

367

329

38

576

4

36

Szuhakálló

848

1 033

696

479

424

55

419

3

27

Tardona

911

1 142

1 226

345

318

27

463

3

29

Uppony

353

408

1 281

140

120

20

165

1

11

Varbó

950

1 172

2 580

391

334

57

475

3

30

Ziliz

305

422

925

136

122

14

171

1

9

Összesen:

37 424

48 276

49 237

14 842

12 796

2 046

19 562

131

1 186

*

Visszatér a lap tetejére

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6. sz. országgyűlési választókörzet adatai
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerület adatai, településenként: Önkormányzatok adatai: terület és létszámadatok, EU csatlakozás és EU-sarc adatok, Ogy képviselő neve, pártja Bács megye 1. választókerület adatai, településenként: Önkormányzatok adatai: terület és létszámadatok, EU csatlakozás és EU-sarc adatok, Ogy képviselő neve, pártja
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókörzet településeinek önellátás-előkészítő adatlapja

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókörzetre vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása az Alaptörvény tervezet szerint:

 

 

Felosztás mértéke %

Összes

ebből eszköz

ebből személyi elismerés

összes fő

személyi elismerés

 

 

millió ft

 

ft/fő/év

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti vagyonnövekedés/év

 

241 380

106 448

134 932

48 276

2 795 012

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztés

34

82 070

41 035

41 035

7 241

5 667 034

Közkiadás

25

60 345

6 034

54 311

33 794

1 607 119

Életfeltétel biztosítás

41

98 965

59 379

39 586

7 241

5 466 924

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókörzetére vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása választókörzetenként:

 

Település

Lakósok

Terület

Nemzeti jöv. növekedés/év mFt

Összesen

Életfeltétel biztosítás

Közkiadás

Fejlesztés

Alacska

882

855

4 410

1 808

1 102

1 500

Bánhorváti

1 631

2 847

8 155

3 343

2 038

2 774

Boldva

2 497

2 834

12 485

5 118

3 121

4 246

Borsodbóta

951

813

4 755

1 949

1 188

1 618

Borsodszirák

1 207

1 101

6 035

2 474

1 508

2 053

Bükkmogyorósd

185

990

925

379

231

315

Csernely

1 001

2 063

5 005

2 052

1 251

1 702

Csokvaomány

960

1 501

4 800

1 968

1 200

1 632

Dédestapolcsány

1 650

2 945

8 250

3 382

2 062

2 806

Kondó

685

1 962

3 425

1 404

856

1 165

Lénárddaróc

373

516

1 865

764

466

635

Mályinka

571

2 420

2 855

1 170

713

972

Múcsony

3 544

1 755

17 720

7 265

4 430

6 025

Nagybarca

978

1 439

4 890

2 004

1 222

1 664

Nekézseny

909

1 410

4 545

1 863

1 136

1 546

Parasznya

1 284

1 682

6 420

2 632

1 605

2 183

Radostyán

667

811

3 335

1 367

833

1 135

Sajóbábony

3 165

1 345

15 825

6 488

3 956

5 381

Sajóecseg

1 062

793

5 310

2 177

1 327

1 806

Sajókápolna

454

1 051

2 270

930

567

773

Sajókeresztúr

1 535

1 640

7 675

3 146

1 918

2 611

Sajólászlófalva

467

662

2 335

957

583

795

Sajósenye

433

846

2 165

887

541

737

Sajószentpéter

13 343

3 485

66 715

27 353

16 678

22 684

Sajóvámos

2 243

3 118

11 215

4 598

2 803

3 814

Sáta

1 422

1 645

7 110

2 915

1 777

2 418

Szuhakálló

1 033

696

5 165

2 117

1 291

1 757

Tardona

1 142

1 226

5 710

2 341

1 427

1 942

Uppony

408

1 281

2 040

836

510

694

Varbó

1 172

2 580

5 860

2 402

1 465

1 993

Ziliz

422

925

2 110

865

527

718

6. vk. összes:

48 276

49 237

241 380

98 954

60 332

82 094

 

 

 

Települések összehangolása

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország területi politikájának összevetése - az SzKSZ területi képviseletének előkészítését megyékben, választási körzetekben és településeken végezzük
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Jog és közigazgatás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország jog- és közigazgatási politikájának összevetése - az SzKSZ jog- és közigazgatási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Kultúra és tudomány

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország kulturális- és tudományos politikájának összevetése - az SzKSZ kulturális-és tudományos képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Egészségügy

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország egészségügyi politikájának összevetése - az SzKSZ egészségügyi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Nevelés oktatás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország nevelés-oktatási politikájának összevetése - az SzKSZ nevelés-oktatási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Védelem

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország védelmi politikájának összevetése - az SzKSZ védelmi  képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Család

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország családpolitikájának összevetése - az SzKSZ család (korosztály, nem)  képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Nemzetiség

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország nemzetiségi politikájának összevetése - az SzKSZ nemzetiség-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Vallás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország vallási politikájának összevetése - az SzKSZ vallás-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Gazdaság

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország gazdaságpolitikájának összevetése
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Államháztartás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország mezőgazdaság-élelmiszeripar politikájának összevetése - az SzKSZ mezőgazdaság-élelmiszeripar-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Ipar (Könnyűipar, nehézipar, energiaipar)

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország ipar (könnyű-, nehéz- és energiaipar) politikájának összevetése - az SzKSZ ipar-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Szolgáltatás (Közellátó szolgáltatás, Szociális szolgáltatás)

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország szolgáltatáspolitikájának (közellátó és szociális szolgáltatás) összevetése - az SzKSZ szolgáltatás-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Idegenforgalom

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország idegenforgalmi politikájának összevetése - az SzKSZ idegenforgalmi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Kereskedelem

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország kereskedelem-politikájának összevetése - az SzKSZ kereskedelmi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Szállítás, közlekedés

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország közlekedési és szállítási politikájának összevetése - az SzKSZ közlekedési-szállítási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Visszatér a lap tetejére

Az EU-sarc bizonyítékai az MNB, a KSH és a Külügyminisztérium adatai és elemzései alapján

Visszatérés:

Borsod megye
Szent Korona Szolgálat
EUNYET

 

© 2002, Pajzsmozgalom Minden jog fenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail:
info@szksz.hu