Szent Korona Szolgálat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9. sz. országgyűlési választókörzet
Választókörzet székhelye: Encs
TOP-O-GÁF honlap új ablakban! Gagyvendégi térképe és adatai

Társadalmi csoportok Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása
Emberi környezet
A települések összehangolása szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A jog és közigazgatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A kultúra és tudomány szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az egészségügy szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A nevelés-oktatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A védelem szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A család és korcsoport szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A nemzetiség szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A vallás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek
Gazdaság
Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése A gazdság általános szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A mezőgazdaság és élelmiszeripar szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az ipar szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A szolgáltatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az idegenforgalom szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A kereskedelem szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A szállítás- közlekedés szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9. sz. országgyűlési választókörzet adatai Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9. sz. országgyűlési választókörzet településeinek adatai

 

A települések adatai: 

Település

Választói névjegy-zékben
szereplők száma

Összes
lakos

Terület
(ha)

EU csatlakozási
népszavazás eredménye

EU-sarc
(millió Ft)
*

EU kop.

Ogy. kop.

Szavaz-
tak

Igen

Nem

Abaújalpár

83

99

848

62

40

22

40

1

2

Abaújkér

481

678

1 728

253

185

68

275

2

12

Abaújlak

96

111

706

32

12

20

45

1

2

Abaújszántó

2 511

3 422

4 736

910

736

174

1 387

9

64

Abaújszolnok

99

162

865

45

39

6

66

1

2

Abaújvár

235

325

732

119

95

24

132

1

5

Alsógagy

82

106

628

49

41

8

43

1

2

Alsóvadász

1 112

1 555

2 291

379

298

81

630

4

28

Arka

93

116

949

59

51

8

47

1

2

Aszaló

1 430

2 041

2 536

408

339

69

827

5

36

Baktakék

557

759

1 879

284

242

42

308

2

14

Beret

200

265

678

88

70

18

107

1

5

Boldogkőújfalu

394

578

1 098

143

128

15

234

1

10

Boldogkőváralja

814

1 203

2 199

268

219

49

488

3

20

Büttös

198

242

1 818

66

51

15

98

1

5

Csenyéte

184

405

997

98

95

3

164

1

4

Csobád

576

727

1 185

267

226

41

295

2

14

Detek

246

318

968

112

96

16

129

1

6

Encs

5 359

7 000

3 113

2 343

1 936

407

2 837

19

136

Fáj

165

288

1 932

73

62

11

117

1

4

Fancsal

315

363

977

150

119

31

147

1

8

Felsődobsza

712

981

1 519

225

196

29

398

2

18

Felsőgagy

114

171

1 447

49

41

8

69

1

2

Felsővadász

365

542

1 864

158

132

26

220

1

9

Fony

282

425

4 055

105

89

16

172

1

7

Forró

1 750

2 388

1 903

583

514

69

968

6

44

Fulókércs

236

394

1 859

71

56

15

160

1

6

Gadna

162

254

809

66

40

26

103

1

4

Gagyapáti

11

16

322

10

8

2

6

1

0

Gagybátor

184

289

1 877

99

85

14

117

1

4

Gagyvendégi

177

224

1 232

84

57

27

91

1

4

Garadna

365

502

974

203

171

32

203

1

9

Gönc

1 768

2 254

3 726

712

557

155

914

6

45

Göncruszka

548

713

1 669

200

165

35

289

2

13

Halmaj

1 382

1 900

1 259

399

347

52

770

5

35

Hejce

235

298

952

108

87

21

121

1

5

Hernádbűd

121

160

591

92

80

12

65

1

3

Hernádcéce

182

249

991

93

84

9

101

1

4

Hernádkércs

265

345

742

105

88

17

140

1

6

Hernádpetri

163

258

1 707

75

70

5

105

1

4

Hernádszentandrás

310

446

700

124

98

26

181

1

7

Hernádszurdok

176

231

448

89

70

19

94

1

4

Hernádvécse

577

910

1 688

251

211

40

369

2

14

Hidasnémeti

896

1 208

1 608

385

331

54

490

3

22

Homrogd

745

1 017

1 343

274

235

39

412

3

18

Ináncs

897

1 248

1 094

341

278

63

506

3

22

Kány

68

83

921

47

31

16

34

1

1

Kázsmárk

682

1 023

1 248

202

175

27

415

2

17

Kéked

197

244

1 301

100

83

17

99

1

5

Keresztéte

29

33

397

23

23

0

13

1

0

Kiskinizs

273

352

718

130

98

32

143

1

6

Korlát

240

323

791

82

62

20

131

1

6

Krasznokvajda

384

517

1 144

192

165

27

210

1

9

Kupa

146

175

784

92

68

24

71

1

3

Léh

362

508

843

151

131

20

206

1

9

Litka

52

71

670

37

33

4

29

1

1

Méra

1 251

1 803

1 514

413

341

72

731

4

31

Mogyoróska

73

76

1 917

49

35

14

31

1

1

Monaj

206

299

1 153

77

49

28

121

1

5

Nagykinizs

253

354

657

89

85

4

143

1

6

Novajidrány

1 057

1 467

1 431

348

312

36

595

4

26

Nyésta

53

72

689

31

23

8

29

1

1

Onga

3 459

4 775

3 133

1 386

1 192

194

1 935

12

88

Pamlény

50

61

1 240

29

20

9

25

1

1

Pányok

94

106

846

67

53

14

43

1

2

Pere

262

400

953

112

99

13

162

1

6

Perecse

28

32

1 253

22

15

7

13

1

0

Pusztaradvány

146

208

714

62

54

8

84

1

3

Rásonysápberencs

420

560

912

162

134

28

227

1

10

Regéc

89

104

2 721

62

47

15

42

1

2

Selyeb

370

484

1 664

183

154

29

196

1

9

Szalaszend

839

1 128

1 822

252

225

27

457

3

21

Szászfa

146

187

1 213

70

56

14

76

1

3

Szemere

277

384

2 630

132

115

17

156

1

7

Szentistvánbaksa

238

293

656

124

83

41

119

1

6

Szikszó

4 712

6 062

3 620

1 745

1 507

238

2 457

16

120

Telkibánya

568

680

4 682

247

189

58

276

2

14

Tornyosnémeti

467

618

1 404

193

161

32

250

2

11

Vilmány

911

1 426

1 257

304

275

29

578

3

23

Vizsoly

659

951

1 841

204

151

53

385

2

16

Zsujta

150

204

673

74

57

17

83

1

3

Összesen:

47 064

64 249

118 654

18 602

15 471

3 131

26 045

185

1 162

*

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9. választókörzetre vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása az Alaptörvény tervezet szerint:

 

 

Felosztás mértéke %

Összes

ebből eszköz

ebből személyi elismerés

összes fő

személyi elismerés

 

 

millió ft

 

ft/fő/év

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti vagyonnövekedés/év

 

321 245

141 669

179 576

64 249

2 795 000

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztés

34

109 224

54 612

54 612

9 637

5 666 908

Közkiadás

25

80 311

8 031

72 280

44 975

1 607 115

Életfeltétel biztosítás

41

131 710

79 026

52 684

9 637

5 466 846

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9. választókörzetére vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása választókörzetenként:

 

Település

Lakósok

Terület

Nemzeti jöv. növekedés/év mFt

Összesen

Életfeltétel biztosítás

Közkiadás

Fejlesztés

Abaújalpár

99

848

495

202

123

170

Abaújkér

678

1 728

3 390

1 389

847

1 154

Abaújlak

111

706

555

227

138

190

Abaújszántó

3 422

4 736

17 110

7 015

4 277

5 818

Abaújszolnok

162

865

810

332

202

276

Abaújvár

325

732

1 625

666

406

553

Alsógagy

106

628

530

217

132

181

Alsóvadász

1 555

2 291

7 775

3 187

1 943

2 645

Arka

116

949

580

237

145

198

Aszaló

2 041

2 536

10 205

4 184

2 551

3 470

Baktakék

759

1 879

3 795

1 555

948

1 292

Beret

265

678

1 325

543

331

451

Boldogkőújfalu

578

1 098

2 890

1 184

722

984

Boldogkőváralja

1 203

2 199

6 015

2 466

1 503

2 046

Büttös

242

1 818

1 210

496

302

412

Csenyéte

405

997

2 025

830

506

689

Csobád

727

1 185

3 635

1 490

908

1 237

Detek

318

968

1 590

651

397

542

Encs

7 000

3 113

35 000

14 350

8 750

11 900

Fáj

288

1 932

1 440

590

360

490

Fancsal

363

977

1 815

744

453

618

Felsődobsza

981

1 519

4 905

2 011

1 226

1 668

Felsőgagy

171

1 447

855

350

213

292

Felsővadász

542

1 864

2 710

1 111

677

922

Fony

425

4 055

2 125

871

531

723

Forró

2 388

1 903

11 940

4 895

2 985

4 060

Fulókércs

394

1 859

1 970

807

492

671

Gadna

254

809

1 270

520

317

433

Gagyapáti

16

322

80

32

20

28

Gagybátor

289

1 877

1 445

592

361

492

Gagyvendégi

224

1 232

1 120

459

280

381

Garadna

502

974

2 510

1 029

627

854

Gönc

2 254

3 726

11 270

4 620

2 817

3 833

Göncruszka

713

1 669

3 565

1 461

891

1 213

Halmaj

1 900

1 259

9 500

3 895

2 375

3 230

Hejce

298

952

1 490

610

372

508

Hernádbűd

160

591

800

328

200

272

Hernádcéce

249

991

1 245

510

311

424

Hernádkércs

345

742

1 725

707

431

587

Hernádpetri

258

1 707

1 290

528

322

440

Hernádszentandrás

446

700

2 230

914

557

759

Hernádszurdok

231

448

1 155

473

288

394

Hernádvécse

910

1 688

4 550

1 865

1 137

1 548

Hidasnémeti

1 208

1 608

6 040

2 476

1 510

2 054

Homrogd

1 017

1 343

5 085

2 084

1 271

1 730

Ináncs

1 248

1 094

6 240

2 558

1 560

2 122

Kány

83

921

415

170

103

142

Kázsmárk

1 023

1 248

5 115

2 097

1 278

1 740

Kéked

244

1 301

1 220

500

305

415

Keresztéte

33

397

165

67

41

57

Kiskinizs

352

718

1 760

721

440

599

Korlát

323

791

1 615

662

403

550

Krasznokvajda

517

1 144

2 585

1 059

646

880

Kupa

175

784

875

358

218

299

Léh

508

843

2 540

1 041

635

864

Litka

71

670

355

145

88

122

Méra

1 803

1 514

9 015

3 696

2 253

3 066

Mogyoróska

76

1 917

380

155

95

130

Monaj

299

1 153

1 495

612

373

510

Nagykinizs

354

657

1 770

725

442

603

Novajidrány

1 467

1 431

7 335

3 007

1 833

2 495

Nyésta

72

689

360

147

90

123

Onga

4 775

3 133

23 875

9 788

5 968

8 119

Pamlény

61

1 240

305

125

76

104

Pányok

106

846

530

217

132

181

Pere

400

953

2 000

820

500

680

Perecse

32

1 253

160

65

40

55

Pusztaradvány

208

714

1 040

426

260

354

Rásonysápberencs

560

912

2 800

1 148

700

952

Regéc

104

2 721

520

213

130

177

Selyeb

484

1 664

2 420

992

605

823

Szalaszend

1 128

1 822

5 640

2 312

1 410

1 918

Szászfa

187

1 213

935

383

233

319

Szemere

384

2 630

1 920

787

480

653

Szentistvánbaksa

293

656

1 465

600

366

499

Szikszó

6 062

3 620

30 310

12 427

7 577

10 306

Telkibánya

680

4 682

3 400

1 394

850

1 156

Tornyosnémeti

618

1 404

3 090

1 266

772

1 052

Vilmány

1 426

1 257

7 130

2 923

1 782

2 425

Vizsoly

951

1 841

4 755

1 949

1 188

1 618

Zsujta

204

673

1 020

418

255

347

9. vk. összes:

64 249

118 654

321 245

131 710

80 311

109 224

 

 

Visszatér a lap tetejére

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
9. sz. országgyűlési választókörzet adatai

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9. választókörzet településeinek önellátás-előkészítő adatlapja

 

 

Települések összehangolása

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország területi politikájának összevetése - az SzKSZ területi képviseletének előkészítését megyékben, választási körzetekben és településeken végezzük
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Jog és közigazgatás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország jog- és közigazgatási politikájának összevetése - az SzKSZ jog- és közigazgatási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Kultúra és tudomány

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország kulturális- és tudományos politikájának összevetése - az SzKSZ kulturális-és tudományos képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Egészségügy

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország egészségügyi politikájának összevetése - az SzKSZ egészségügyi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Nevelés oktatás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország nevelés-oktatási politikájának összevetése - az SzKSZ nevelés-oktatási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Védelem

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország védelmi politikájának összevetése - az SzKSZ védelmi  képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Család

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország családpolitikájának összevetése - az SzKSZ család (korosztály, nem)  képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Nemzetiség

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország nemzetiségi politikájának összevetése - az SzKSZ nemzetiség-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Vallás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország vallási politikájának összevetése - az SzKSZ vallás-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Gazdaság

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország gazdaságpolitikájának összevetése
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Államháztartás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország mezőgazdaság-élelmiszeripar politikájának összevetése - az SzKSZ mezőgazdaság-élelmiszeripar-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Ipar (Könnyűipar, nehézipar, energiaipar)

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország ipar (könnyű-, nehéz- és energiaipar) politikájának összevetése - az SzKSZ ipar-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Szolgáltatás (Közellátó szolgáltatás, Szociális szolgáltatás)

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország szolgáltatáspolitikájának (közellátó és szociális szolgáltatás) összevetése - az SzKSZ szolgáltatás-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Idegenforgalom

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország idegenforgalmi politikájának összevetése - az SzKSZ idegenforgalmi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Kereskedelem

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország kereskedelem-politikájának összevetése - az SzKSZ kereskedelmi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Szállítás, közlekedés

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország közlekedési és szállítási politikájának összevetése - az SzKSZ közlekedési-szállítási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Visszatér a lap tetejére

Az EU-sarc bizonyítékai az MNB, a KSH és a Külügyminisztérium adatai és elemzései alapján

Visszatérés:

 

© 2002, Pajzsmozgalom Minden jog fenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail:
info@szksz.hu