Szent Korona Szolgálat
Budapest
4. egyéni országgyûlési választókerület 3. egyéni országgyûlési választókerület 2. egyéni országgyûlési választókerület 18. egyéni országgyûlési választókerület 17. egyéni országgyûlési választókerület 32. egyéni országgyûlési választókerület 29. egyéni országgyûlési választókerület 27. egyéni országgyûlési választókerület 26. egyéni országgyûlési választókerület 14. egyéni országgyûlési választókerület 25. egyéni országgyûlési választókerület 24. egyéni országgyûlési választókerület 23. egyéni országgyûlési választókerület 6. egyéni országgyûlési választókerület 5. egyéni országgyûlési választókerület 16. egyéni országgyûlési választókerület 15. egyéni országgyûlési választókerület 1. egyéni országgyûlési választókerület 12. egyéni országgyûlési választókerület 13. egyéni országgyûlési választókerület 28. egyéni országgyûlési választókerület 30. egyéni országgyûlési választókerület 31. egyéni országgyûlési választókerület 20. egyéni országgyûlési választókerület 19. egyéni országgyûlési választókerület 21. egyéni országgyûlési választókerület 20. egyéni országgyulési választókerület 22. egyéni országgyûlési választókerület 11. egyéni országgyûlési választókerület 10. egyéni országgyûlési választókerület 7. egyéni országgyûlési választókerület 9. egyéni országgyûlési választókerület 8. egyéni országgyulési választókerület 24. egyéni országgyulési választókerület 25. egyéni országgyulési választókerület 18. egyéni országgyulési választókerület 2. egyéni országgyulési választókerület 1. egyéni országgyulési választókerület 13. egyéni országgyulési választókerület 31. egyéni országgyulési választókerület 27. egyéni országgyulési választókerület
Pest megye egyéni (alsóházi) jelöltjei Pest megye listás (felsőházi) jelöltjei
Budapest nyomtatható adatai
Jász-Nagykun-Szolnok megye adatai választókörzetenkénti bontásban. Településenként: Önkormányzatok adatai: terület és létszámadatok, EU csatlakozás és EU-sarc adatok, Ogy képviselő neve, pártja
Jász-Nagykun-Szolnok megye KSH adatai
Jász-Nagykun-Szolnok megye összes adata
Budapest kerületeinek önellátás-előkészítő adatlapja Budapest választókerületeinek térlképe, általános adatai, EU-és vagyonnövekedési információi
Budapest kerületeinek önellátás-előkészítő adatlapja Budapest kerületeinek térlképe, általános adatai, EU-és vagyonnövekedési információi

Polgármester dr. Demszky Gábor
Telefon 1/327-1020
Címe 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Email: info@budapest.hu

Budapest kerületeinek adatai Budapest választókörzetenkéntií területi és létszámadatai, továbbá az országgyűlési és EU Parlamenti  választásokhoz szükséges kopogtatócédulák száma

Társadalmi csoportok budapesti szabályozása és kiválasztása
Emberi környezet
A települések összehangolása szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A jog és közigazgatás szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A kultúra és tudomány szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az egészségügy szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A nevelés-oktatás szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A védelem szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A család és korcsoport szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A nemzetiség szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A vallás szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek
Gazdaság
Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése A gazdság általános szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A mezőgazdaság és élelmiszeripar szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az ipar szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A szolgáltatás szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az idegenforgalom szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A kereskedelem szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A szállítás- közlekedés szabályozását és a megyei képviselőjelölt kiválasztását végző személyek

Budapest irányítószámai utcanév kezdőbetűnként (nyomtatható):

Választókerületek adatai:

OEVK
sor
száma

Székhelye

Választói
névjegy
zékben
szereplők
száma

01

01. KER.

44 075

02

02. KER.

51 037

03

03. KER.

47 179

04

03. KER.

57 240

05

04. KER.

60 120

06

04. KER.

42 800

07

05. KER.

34 637

08

06. KER.

35 538

09

07. KER.

35 063

10

08. KER.

32 810

11

08. KER.

42 620

12

09. KER.

32 898

13

20. KER.

36 870

14

10. KER.

43 712

15

11. KER.

34 825

16

11. KER.

43 107

OEVK
sor
száma
Székhelye
Választói
névjegy
zékben
szereplők
száma

17

11. KER.

33 993

18

12. KER.

50 846

19

13. KER.

40 270

20

13. KER.

38 537

21

14. KER.

46 444

22

14. KER.

48 378

23

15. KER.

46 899

24

16. KER.

57 118

25

17. KER.

64 230

26

18. KER.

40 380

27

18. KER.

55 766

28

19. KER.

51 689

29

20. KER.

48 498

30

21. KER.

32 807

31

21. KER.

31 711

32

22. KER.

41 846

 

 

1 403 944

Választókerületek előkészítő adatai

Visszatér a lap tetejére

Kerületek adatai:

Ker
Választókörzet székhelye
Választók száma
Összes lakós
Terület (ha)

EU csatlakozási
népszavazás eredménye

Szavaztak
Igen
Nem
EU-sarc (millió Ft/év)*
I. kerület
22961
25 685
341
II. kerület
72151
90 531
3 634
III. kerület
104419
129 269
3 969
IV. kerület
81402
101 153
1 882
V. kerület
25434
28 553
259
VI. kerület
35538
43 281
238
VII. kerület
49414
62 124
209
VIII. kerület
61079
81 603
685
IX. kerület
48709
61 013
1 253
X. kerület
62451
78 501
3 250
XI. kerület
111925
139 414
3 347
XII. kerület
50846
59 335
2 667
XIII. kerület
88010
110 197
1 344
XIV. kerület
94822
119 209
1 813
XV. kerület
68418
84 240
2 695
XVI. kerület
57118
70 203
3 352
XVII. kerület
64230
79 560
5 483
XVIII. kerület
77407
95 478
3 861
XIX. kerület
51689
63 191
938
XX. kerület
52682
64 903
1 218
XXI. kerület
64518
79 836
2 575
XXII. kerület
41846
51 501
3 425
XXIII. kerület
16875
20 789
4 078
Összesen:
1 403 944
1 739 569
52 516
14932
11601
3331
47881
38496
9385
60907
50594
10313
42983
36039
6944
15391
12445
2946
19249
15771
3478
25275
20753
4522
27887
22799
5088
25101
20671
4430
32368
27387
4981
70440
56917
13523
33415
26637
6778
49730
42433
7297
56747
47073
9674
36738
30466
6272
32583
26124
6459
34003
27855
6148
40587
33492
7095
27987
23481
4506
25981
21823
4158
32665
27991
4674
23769
19618
4151
8719
7407
1312
785 338
647 873
137465
10 410
36 692
52 392
40 997
11 572
17 541
25 178
33 073
24 728
31 816
56 504
24 048
44 662
48 315
34 142
28 453
32 245
38 697
25 611
26 305
32 357
20 873
8 425
705 047

*

Budapest kerületeinek önellátás-előkészítő adatlapja

Budapestre vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása az Alaptörvény tervezet szerint:

 

Felosztás mértéke %

Összes

ebből eszköz

ebből személyi elismerés

összes fő

személyi elismerés

 

 

millió ft

 

ft/fő/év

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti vagyonnövekedés/év

 

8 697 845

3 835 749

4 862 096

1 739 569

2 795 000

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztés

34

2 957 268

1 478 634

1 478 634

260 935

5 666 675

Közkiadás

25

2 174 461

217 446

1 957 015

1 217 699

1 607 141

Életfeltétel biztosítás

41

3 566 116

2 139 669

1 426 447

260 935

5 466 675

Budapestre vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása kerületenként:

Kerület

Lakósok

Terület

Vk.

Nemzeti vagyonnövekedés/év mFt

Összesen

Életfeltétel biztosítás

Közkiadás

Fejlesztés

I.

25 685

341

1,2

128 425

52 654

32 106

43 665

II.

90 531

3 634

3,4

452 655

185 588

113 163

153 904

III.

129 269

3 969

5,6

646 345

265 001

161 586

219 758

IV.

101 153

1 882

7

505 765

207 363

126 441

171 961

V.

28 553

259

8

142 765

58 533

35 691

48 541

VI.

43 281

238

9, 10

216 405

88 726

54 101

73 578

VII.

62 124

209

10, 11

310 620

127 354

77 655

105 611

VIII.

81 603

685

12, 13

408 015

167 286

102 003

138 726

IX.

61 013

1 253

14, 26

305 065

125 076

76 266

103 723

X.

78 501

3 250

15, 16, 17

392 505

160 927

98 126

133 452

XI.

139 414

3 347

18

697 070

285 798

174 267

237 005

XII.

59 335

2 667

7, 19, 20

296 675

121 636

74 168

100 871

XIII.

110 197

1 344

21, 22

550 985

225 903

137 746

187 336

XIV.

119 209

1 813

6,23

596 045

244 378

149 011

202 656

XV.

84 240

2 695

24

421 200

172 692

105 300

143 208

XVI.

70 203

3 352

25

351 015

143 916

87 753

119 346

XVII.

79 560

5 483

26, 27

397 800

163 098

99 450

135 252

XVIII.

95 478

3 861

28

477 390

195 729

119 347

162 314

XIX.

63 191

938

13, 29

315 955

129 541

78 988

107 426

XX.

64 903

1 218

30, 31

324 515

133 051

81 128

110 336

XXI.

79 836

2 575

32

399 180

163 663

99 795

135 722

XXII.

51 501

3 425

29

257 505

105 577

64 376

87 552

XXIII.

20 789

4 078

 

103 945

42 617

25 986

35 342

 

1 739 569

52 516

 

8 697 845

3 566 116

2 174 461

2 957 268

"Budapest nemzeti vagyonnövelése és EU-sarca " c. kimutatás az EU csatlakozási népszavazás, az EU-sarc 2004 előtti és utáni összegeinek és a Szent Korona Értékrend szerinti nemzeti vagyonnövekedés mértékének bemutatásával

Listás (felsőházi) képviselőjelöltek:

Visszatér a lap tetejére

Egyéni (alsóházi) képviselőjelöltek:
Vk.
Név
Cím
Telefonszám
E-mail
1.
       
2.
       
3.
Parragh Sándor 1033 Budapest, Laktanya u. 133. 30/2665456  parraghkft@freemail.hu 
4.
Bánkúti Zoltán 1037 Budapest, Lestyán utca 3. 20/3185158 bankutiz@freestart.hu
5.
       
6.
       
7.
       
8.
       
9.
       
10.
       
11.
       
12.
       
13.
       
14.
       
15.
       
16.
Perjés Andrea 1116 Budapest, Fehérvári út 205. I/13. 20/3921139 pandreaszksz@gmail.com
17.
       
18.
       
19.
       
20.
       
21.
       
22.
       
23.
       
24.
       
25.
       
.26.
Kanalas András 1108 Budapest, Gergely u. 128/B. fsz. 12. 20/9946667 kanalasandras@gmail.com
27.
Pécsy Gábor 1188 Budapest, Gyöngyperje u. 11. 30/9995324 pecsy.gabor@t-online.hu
28.
       
29.
       
30.
       
31.
       
32.
       

Visszatér a lap tetejére

 

Települések összehangolása
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország területi politikájának összevetése - az SzKSZ területi képviseletének előkészítését megyékben, választási körzetekben és településeken végezzük

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Jog és közigazgatás
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország jog- és közigazgatási politikájának összevetése - az SzKSZ jog- és közigazgatási képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
Horváth Antal 1105 Budapest, Mongol u. 9 1/1. 30-9405147 szamurai@vipmail.hu

Visszatér a lap tetejére

Kultúra és tudomány
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország kulturális- és tudományos politikájának összevetése - az SzKSZ kulturális-és tudományos képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Egészségügy
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország egészségügyi politikájának összevetése - az SzKSZ egészségügyi képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
Dr. Hardyné Dr. Vida Margit 1087 Budapest, Baross tér 4-5 III. 13. 20-5213898 vidamargit@gmail.com

Visszatér a lap tetejére

Nevelés oktatás
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország nevelés-oktatási politikájának összevetése - az SzKSZ nevelés-oktatási képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Védelem
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország védelmi politikájának összevetése - az SzKSZ védelmi  képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Család
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország családpolitikájának összevetése - az SzKSZ család (korosztály, nem)  képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Nemzetiség
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország nemzetiségi politikájának összevetése - az SzKSZ nemzetiség-képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Vallás
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország vallási politikájának összevetése - az SzKSZ vallás-képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
Bana Lajos 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 78/a 30/9143402 lajos.bana@ericsson.com

Visszatér a lap tetejére

Gazdaság
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország gazdaságpolitikájának összevetése

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Államháztartás
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország mezőgazdaság-élelmiszeripar politikájának összevetése - az SzKSZ mezőgazdaság-élelmiszeripar-képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Ipar (Könnyűipar, nehézipar, energiaipar)
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország ipar (könnyű-, nehéz- és energiaipar) politikájának összevetése - az SzKSZ ipar-képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
Gléz Dezső 1188 Budapest, Péteri út 30. 20-9504688 pacakpapa@gmail.com

Visszatér a lap tetejére

Szolgáltatás (Közellátó szolgáltatás, Szociális szolgáltatás)
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország szolgáltatáspolitikájának (közellátó és szociális szolgáltatás) összevetése - az SzKSZ szolgáltatás-képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Idegenforgalom
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország idegenforgalmi politikájának összevetése - az SzKSZ idegenforgalmi képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Kereskedelem
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország kereskedelem-politikájának összevetése - az SzKSZ kereskedelmi képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
Parditka Attila 1182 Budapest, Bököny u.25. 70-2415643 antalh4@gmail.com

Visszatér a lap tetejére

Szállítás, közlekedés
Országos szabályozás és kiválasztás: Az EU és a Gondoskodó Magyarország közlekedési és szállítási politikájának összevetése - az SzKSZ közlekedési-szállítási képviseletének előkészítését végzők

Budapesti szabályozás és kiválasztás:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Visszatérés:

© 2002, Pajzsmozgalom Minden jog fenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail:
halasz.jozsef@szksz.com