Szent Korona Szolgálat
Fejér megye 6. sz. országgyűlési választókörzet
Választókörzet székhelye: Sárbogárd
TOP-O-GÁF honlap új ablakban! Sárbogárd térképe és adatai

Társadalmi csoportok Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása
Emberi környezet
A települések összehangolása szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A jog és közigazgatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A kultúra és tudomány szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az egészségügy szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A nevelés-oktatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A védelem szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A család és korcsoport szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A nemzetiség szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A vallás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek
Gazdaság
Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése A gazdság általános szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A mezőgazdaság és élelmiszeripar szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az ipar szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A szolgáltatás szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek Az idegenforgalom szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A kereskedelem szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek A szállítás- közlekedés szabályozását és a Választókörzet (járás) képviselőjelölt kiválasztását végző személyek
Fejér megye 6. sz. országgyűlési választókörzet adatai Fejér megye 6. sz. országgyűlési választókörzet településeinek adatai

A települések adatai:

Település

Választói névjegy-zékben
szereplők száma

Összes
lakos

Terület
(ha)

EU csatlakozási
népszavazás eredménye

EU-sarc
(millió Ft)
*

EU kop.

Ogy. kop.

Szavaz-
tak

Igen

Nem

Aba

3 334

4 491

8 805

1 034

877

157

1 820

12

83

Alap

1 587

2 155

4 831

488

378

110

873

6

39

Alsószentiván

512

692

3 965

168

121

47

280

2

12

Cece

2 157

2 851

5 884

619

392

227

1 155

8

53

Dég

1 877

2 360

4 686

589

486

103

956

7

46

Enying

5 770

7 191

8 278

2 210

1 744

466

2 914

20

143

Hantos

796

979

3 696

292

246

46

396

3

19

Igar

873

1 122

4 119

345

279

66

454

3

21

Kálóz

1 952

2 534

4 779

563

446

117

1 027

7

48

Kisláng

1 974

2 648

5 306

497

426

71

1 073

7

49

Lajoskomárom

1 914

2 372

7 567

785

603

182

961

7

47

Lepsény

2 463

3 233

3 908

936

755

181

1 310

9

61

Mátyásdomb

619

808

3 539

292

261

31

327

2

15

Mezőkomárom

828

1 070

2 905

337

207

130

433

3

20

Mezőszentgyörgy

1 011

1 358

2 712

342

265

77

550

4

25

Mezőszilas

1 840

2 315

6 510

573

514

59

938

6

45

Nagylók

910

1 132

3 244

308

257

51

458

3

22

Sárbogárd

10 305

13 461

18 934

4 067

3 323

744

5 455

36

256

Sáregres

619

826

2 616

234

161

73

334

2

15

Sárkeresztúr

1 663

2 450

4 675

384

300

84

992

6

41

Sárosd

2 622

3 484

4 812

777

663

114

1 412

9

65

Sárszentágota

1 059

1 380

4 550

326

278

48

559

4

26

Szabadhídvég

733

996

4 410

289

214

75

403

3

18

Vajta

746

958

2 343

320

228

92

388

3

18

Összesen:

48 164

62 866

127 074

16 775

13 424

3 351

25 468

169

1 187

*

 

Fejér megye 6. választókörzetre vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása az Alaptörvény tervezet szerint:

 

Felosztás mértéke %

Összes

ebből eszköz

ebből személyi elismerés

összes fő

személyi elismerés

 

 

millió ft

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti vagyonnövekedés/év

 

314 330

138 619

175 711

62 866

2 795 008

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztés

34

106 873

53 436

53 437

9 429

5 667 303

Közkiadás

25

78 582

7 858

70 724

44 008

1 607 071

Életfeltétel biztosítás

41

128 875

77 325

51 550

9 429

5 467 175

 

Fejér megye 6. választókörzetére vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása választókörzetenként:

 

Település

Lakósok

Terület

Nemzeti jöv. növekedés/év mFt

Összesen

Életfeltétel biztosítás

Közkiadás

Fejlesztés

Aba

4 491

8 805

22 455

9 206

5 613

7 636

Alap

2 155

4 831

10 775

4 417

2 693

3 665

Alsószentiván

692

3 965

3 460

1 418

865

1 177

Cece

2 851

5 884

14 255

5 844

3 563

4 848

Dég

2 360

4 686

11 800

4 838

2 950

4 012

Enying

7 191

8 278

35 955

14 741

8 988

12 226

Hantos

979

3 696

4 895

2 006

1 223

1 666

Igar

1 122

4 119

5 610

2 300

1 402

1 908

Kálóz

2 534

4 779

12 670

5 194

3 167

4 309

Kisláng

2 648

5 306

13 240

5 428

3 310

4 502

Lajoskomárom

2 372

7 567

11 860

4 862

2 965

4 033

Lepsény

3 233

3 908

16 165

6 627

4 041

5 497

Mátyásdomb

808

3 539

4 040

1 656

1 010

1 374

Mezőkomárom

1 070

2 905

5 350

2 193

1 337

1 820

Mezőszentgyörgy

1 358

2 712

6 790

2 783

1 697

2 310

Mezőszilas

2 315

6 510

11 575

4 745

2 893

3 937

Nagylók

1 132

3 244

5 660

2 320

1 415

1 925

Sárbogárd

13 461

18 934

67 305

27 595

16 826

22 884

Sáregres

826

2 616

4 130

1 693

1 032

1 405

Sárkeresztúr

2 450

4 675

12 250

5 022

3 062

4 166

Sárosd

3 484

4 812

17 420

7 142

4 355

5 923

Sárszentágota

1 380

4 550

6 900

2 829

1 725

2 346

Szabadhídvég

996

4 410

4 980

2 041

1 245

1 694

Vajta

958

2 343

4 790

1 963

1 197

1 630

6. vk.

62 866

127 074

314 330

128 863

78 574

106 893

 

 

Visszatér a lap tetejére

Fejér megye
6. sz. országgyűlési választókörzet adatai

Az EU-sarc bizonyítékai az MNB, a KSH és a Külügyminisztérium adatai és elemzései alapján Fejér megye 6. választókörzet településeinek önellátás-előkészítő adatlapja

Visszatér a lap tetejére

 

Települések összehangolása

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország területi politikájának összevetése - az SzKSZ területi képviseletének előkészítését megyékben, választási körzetekben és településeken végezzük
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Jog és közigazgatás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország jog- és közigazgatási politikájának összevetése - az SzKSZ jog- és közigazgatási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Kultúra és tudomány

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország kulturális- és tudományos politikájának összevetése - az SzKSZ kulturális-és tudományos képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Egészségügy

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország egészségügyi politikájának összevetése - az SzKSZ egészségügyi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Nevelés oktatás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország nevelés-oktatási politikájának összevetése - az SzKSZ nevelés-oktatási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Védelem

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország védelmi politikájának összevetése - az SzKSZ védelmi  képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Család

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország családpolitikájának összevetése - az SzKSZ család (korosztály, nem)  képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Nemzetiség

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország nemzetiségi politikájának összevetése - az SzKSZ nemzetiség-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Vallás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország vallási politikájának összevetése - az SzKSZ vallás-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Gazdaság

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország gazdaságpolitikájának összevetése
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Államháztartás

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország államháztartási (költségvetési) politikájának összevetése
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország mezőgazdaság-élelmiszeripar politikájának összevetése - az SzKSZ mezőgazdaság-élelmiszeripar-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Ipar (Könnyűipar, nehézipar, energiaipar)

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország ipar (könnyű-, nehéz- és energiaipar) politikájának összevetése - az SzKSZ ipar-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Szolgáltatás (Közellátó szolgáltatás, Szociális szolgáltatás)

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország szolgáltatáspolitikájának (közellátó és szociális szolgáltatás) összevetése - az SzKSZ szolgáltatás-képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Idegenforgalom

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország idegenforgalmi politikájának összevetése - az SzKSZ idegenforgalmi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Kereskedelem

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország kereskedelem-politikájának összevetése - az SzKSZ kereskedelmi képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

 

Szállítás, közlekedés

Szabályozás és kiválasztás:

országos :
Az EU és a Gondoskodó Magyarország közlekedési és szállítási politikájának összevetése - az SzKSZ közlekedési-szállítási képviseletének előkészítését végzők
megyei:

Választókörzet (járás) szabályozása és kiválasztása:

Név
Cím
Telefon
E-mail
       

Visszatér a lap tetejére

Az EU-sarc bizonyítékai az MNB, a KSH és a Külügyminisztérium adatai és elemzései alapján

Visszatérés:

© 2002, Pajzsmozgalom Minden jog fenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail:
info@szksz.hu