Szent Korona Szolgálat
Pest megye 3. sz. országgyűlési választókerület

Dunakeszi

Polgármester Kecskeméthy Géza
Telefon  27 341 303
Címe 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Email:  polgarmester@dunakeszi.hu

Dunakeszi adatai Dunakeszi Szent Korona Szolgálatot végző személyek elérhetőségi adatai

A település adatai:

Terület (ha):
3 106
EU csatlakozási népszavazás szavazat:
12 683
Választók:
23 737
EU csatlakozási népszavazás Igen:
10 505
Összes lakos:
29 208
EU csatlakozási népszavazás Nem:
2 178
EU Parlamenti választáshoz szükséges kopogtató
83
EU sarc (millió Ft/év)*:
11 838
Országgyűlési választáshoz szükséges kopogtató
578
 

* EU sarc bizonyítékai 1989 és 2006 között   

Dunakeszire vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása az Alaptörvény tervezet szerint:

 

Felosztás mértéke %

Összes

ebből eszköz

ebből személyi elismerés

összes fő

személyi elismerés

 

 

millió ft

 

ft/fő/év

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti vagyonnövekedés/év

 

146 040

64 403

81 637

29 208

2 795 021

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztés

34

49 654

24 827

24 827

4 381

5 666 971

Közkiadás

25

36 510

3 651

32 859

20 446

1 607 111

Életfeltétel biztosítás

41

59 876

35 925

23 951

4 381

5 467 016

1. Lakósság tevékenysége:
1.1 Gyermekkorú:
  a./

Óvodás vagy általános iskolás korú

Életkor

Lány

Fiú

Mindösszesen

Óv., isk.

Összesen

Óv., isk.

Összesen

Óv., isk.

Összesen

- 6

 

 

 

 

 

 

6 - 14

 

 

 

 

 

 

A táblázat a 14 év alatti (óvodás és általános iskoláskorú) gyermekek adatait tartalmazza.
A sorok a korcsoportot jelentik. Nemenként kell beírni, hogy hány gyerek tartozik összesen az adott korcsoportba, és közülük hányan járnak óvodába vagy iskolába.
A nemenkénti adatokat a mindösszesen rovatban kell összegezni.

  b./

14 – 18 éves

Típus

Nem

Gimn.

Mgazd

Ipar

Keresked

Egyéb

Munkan.

Összesen

Középiskola

 

 

 

 

 

 

----

 

 

 

 

 

 

 

----

 

Szakmunkás-képző

----

 

 

 

 

 

----

 

----

 

 

 

 

 

----

 

Nem tanul

----

 

 

 

 

 

 

 

----

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat az általános iskoláskort betöltött gyermekekre vonatkozik, nemenkénti sorpáronként.

Az első két sorpár a nappali tagozaton tanulók adatait tartalmazza. A továbbtanulás intézménytípusának megfelelően kell beírni az ott tanuló gyermekek számát. A fejrész intézménytípusai a következőket jelentik:

  Gimn gimnázium, művészeti szakközépiskola;
  Mgazd mezőgazdasági szakközépiskola, szakmunkásképző;
  Ipar ipari szakközépiskola, szakmunkásképző;
  Keresked közgazdasági, kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola, szakmunkásképző;
  Egyéb az előző oszlopokba nem sorolható intézmény.
  Összesen az előző oszlopok összesítése

A harmadik sorpárba (nem tanul) azoknak a gyerekeknek a számát kell beírni, akik oktatási intézményben nem folytatják tanulmányaikat. Az oszlopok fejrészében szereplő megnevezések a következőket jelentik:

  Mgazd a mezőgazdaságban (családi gazdaságban) dolgozik;
  Ipar iparban (családi vállalkozásban) dolgozik;
  Keresked kereskedelemben, vendéglátásban (családi vállalkozásban) dolgozik;
  Egyéb nincs munkahelye, és nem jogosult munkanélküli segélyre (a család tartja el teljes egészében);
  Munkanélküli tényleges munkanélküli (nem csak segélyre jogosult).
  Összesen az előző oszlopok összesítése
1.2 Aktív korúak (19 évtől nyugdíjas korig):
  a./

Tanulók

Nem

Mező-gazdaság

Ipar

Keres-kedelem

Jog, közgazd.

Egészség-ügy

Tanár-képzés

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

Férfi

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a táblázatban a nappali felsőfokú képzésben részt vevő fiatalok adatai szerepelnek nemenkénti sorpárban (az intézmény fokozat nincs megbontva).
Az oszlopok fejrészében szereplő megnevezések a következőket jelentik (a kitöltés helyét annak az intézményen belüli karnak a jellege határozza meg, amelynek a fiatal hallgatója):

  Mgazd mezőgazdasági vagy élelmiszeripari képzést adó intézményben tanul;
  Ipar műszaki és építőipari képzést adó intézményben tanul;
  Keresked közgazdasági, pénzügyi, vagy kereskedelmi képzést adó intézményben tanul;
  Jog, közgazd jogi képzést adó intézményben tanul;
  Egészségügy egészségügyi képzést adó intézményben tanul;
  Tanárképzés tanári végzettséget adó intézményben tanul.
  Összesen az előző oszlopok összesítése
  b./

Nem tanulók

Életkor

Nem

Köz-alkalm.

Alkalmazott

Vállal-kozó

Egyéb

Munka-nélüli

Összesen

Mgazd.

Ipar

Keresk.

19 - 24 éves

 

 

 

 

 

 

 

 

Férfi

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 34 éves

 

 

 

 

 

 

 

 

Férfi

 

 

 

 

 

 

 

 

35 -44 éves

 

 

 

 

 

 

 

 

Férfi

 

 

 

 

 

 

 

 

45 -55 éves

 

 

 

 

 

 

 

 

Férfi

 

 

 

 

 

 

 

 

55. év fölötti

 

 

 

 

 

 

 

 

Férfi

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat az aktív felnőtt korú (19 fölötti, nem nyugdíjas) lakósok foglalkozási adatait tartalmazzák, nemenkénti sorpárban.
Az oszlopok fejrészében szereplő megnevezések a következőket jelentik:

  Közalkalm Közalkalmazotti, köztisztviselői munkakört betöltő;
  Akalmazottak (nem saját családja gazdaságában, vagy vállalkozásában):
    Mgazd mezőgazdasági alkalmazott;
    Ipari ipari alkalmazott;
    Keresked kereskedelmi, vendéglátóipari alkalmazott;
  Vállalkozó mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, vagy egyéb szolgáltató önálló gazdasági szervezet tulajdonosa, vagy tulajdonosának családtagja;
  Egyéb nincs rendszeres jövedelme (munkanélküli segélyben sem részesül);
  Munkanélk tényleges munkanélküli (nem csak segélyre jogosult).
  Összesen az előző oszlopok összesítése.
1.3

Nyugdíjas:

Nem

Dolgozik

Nem dolgozik

Összesen

Köz-alkalmazott

Alkalmazott

Vállal-kozó

Egyéb

Mgazd.

Ipar

Keresk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Férfi

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat a bármilyen jogcímű nyugellátásban részesülő személyek adatait tartalmazza, nemenkénti sorpárban.
Az oszlopok fejrészében szereplő megnevezések a következőket jelentik:

  Közalkalm Közalkalmazotti, köztisztviselői munkakört betöltő;
  Akalmazottak (nem saját családja gazdaságában, vagy vállalkozásában):
    Mgazd mezőgazdasági alkalmazott;
    Ipari ipari alkalmazott;
    Keresked kereskedelmi, vendéglátóipari alkalmazott;
  Vállalkozó mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, vagy egyéb szolgáltató önálló gazdasági szervezet tulajdonosa, vagy tulajdonosának családtagja;
  Egyéb az előző jogcímekbe nem sorolható forrásból származó, rendszeres jövedelme van;
  Nem dolgozik nyugellátás az egyetlen jövedelme.
  Összesen az előző oszlopok összesítése.
2.

Családok

Egy háztar-tásban élők

Gyerme-kek száma

Aktív korú

Nyugdíjas

Egy főre eső jövedelem

Lakás típus

Férfi

Dolgozik

Nem dolgozik

Dolgozik

Nem dolgozik

Férfi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat a háztartások adatait tartalmazza. „Háztartás” itt az egy lakásban élők összességét jelenti, akik a lakás helyiségeit közösen használják, és jövedelmükkel közösen gazdálkodnak.
A sorok az azonos számú személyt magában foglaló háztartásokra vonatkoznak.
Az oszlopok fejrészében szereplő megnevezések a következőket jelentik

  Gyermek kiskorú, vagy nappali tagozatos tanulmányokat folytató fiatal felnőtt;
  Aktív korú (nemenkénti megoszlásban)
    Dolgozik nem nyugdíjas, és rendszeres munkanélküli segélyen kívüli jövedelemmel rendelkezik;
    Nem dolgozik jövedelem nélküli;
  Nyugdíjas nyugdíjellátásban részesül;
  Egy főre eső jövedelem a sor szerinti háztartások átlagos háztartásonkénti egy főre eső jövedelme.
  Lakástípus
 
1.
családi ház
 
2.
társasházi főbérleti lakás
 
3.
idegen tulajdonú házban főbérleti lakás
 
4.
szolgálati lakás
 
5.
albérlet
3.

Egészségügy

 

 

 

 

Férfi

Kórházi ágy (db)

 

 

Érrendszeri beteg

 

 

Háziorvos (fő)

 

 

Daganatos beteg

 

 

Tüdőszűrő vizsgálaton résztvevők (fő)

 

 

Alkoholista

 

 

Rákszűrő vizsgálaton résztvevők (fő)

 

 

Drogfogyasztó

 

 

AIDS szűrésen résztvevők (fő)

 

 

AIDS fertőzött

 

 

Az első táblázat a település egészségügyi ellátottságának regisztrálására szolgál.
A sor megnevezése szerinti adatokat kell beírni, a zárójelben szereplő egység szerint.
Második táblázat a település egészségügyi helyzetét jellemzi, nemenkénti megoszlásban. Az adatokat a sorokhoz tartozó személyek számának megfelelően kell megadni.

4. Közbiztonság
4.1

Események

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Személy elleni támadás

 

 

 

 

 

 

Zsebtolvajlás

 

 

 

 

 

 

Személyi tárgy elleni bűncselekmény

 

 

 

 

 

 

Lakás elleni bűncselekmény

 

 

 

 

 

 

Rablás

 

 

 

 

 

 

Betöréses lopás

 

 

 

 

 

 

A táblázat a település közbiztonsági helyzetének alakulását mutatja be.
A sorok megnevezése a következőket jelenti:

Személy elleni támadás:
gyilkosság, fizikai bántalmazás, becsületsértés, rágalmazás;
Zsebtolvajlás:
közterületen, tömegközlekedési eszközön ruhából, vagy táskából történő lopás;
Személyi tárgy elleni bűncselekmény:
ingatlan rongálás, illetve közlekedési eszköz eltulajdonítás, vagy rongálás, amelynek helyszíne közterület;
Lakás elleni bűncselekmény:
lakás, telek elleni, annak megrongálására, vagy megsemmisítésére irányuló cselekmény (gyújtogatás, robbantás);
Rablás:
személyes tárgy erőszak alkalmazásával történő eltulajdonítása;
Betöréses lopás:
más tulajdonát képező ingatlanba történő behatolás és az abban lévő ingóságok eltulajdonítása.
4.2

Védelmi eszközök

 

Magánszemély

Vállalkozás

Közintézmény

Összes

Személyi riasztó

 

 

 

 

Személyi tárgyőrző

 

 

 

 

Kerékpár és motorkerékpár riasztó

 

 

 

 

Gépkocsiriasztó

 

 

 

 

Gépkocsi indításgátló

 

 

 

 

Lakásvédelmi rendszer

 

 

 

 

Épületvédelmi rendszer

 

 

 

 

A táblázat azt fejezi ki, hogy a személy- és vagyonvédelem eszközeit a településen milyen mértékben alkalmazzák. Az adatok a védelmi eszköz használati arányát fejezik ki a teljes potenciális alkalmazó %-ában.
Az oszlopok fejrészében szereplő megnevezések a következőket jelentik:

Magánszemély
természetes személy, kortól, nemtől függetlenül;
Vállalkozás
gazdasági társaság, profiltól függetlenül;
Közintézmény
önkormányzat, rendőrség, iskola, könyvtár, múzeum, templom (imaház) stb.
Összesen
az előző oszlopok összesítése.
5.

Környezetvédelem

Csatornázottság (km)

-------------

 

-------------

---

------

---

Szennyvízemésztő (ház db)

-------------

 

-------------

---

------

---

Háztartási hulladékgyűjtés (ház db)

Rendszeres

 

Eseti

 

Nincs

 

Hulladékelhelyezés (x)

Telep

 

Megsemmisítő

 

Nincs

 

Közterület gondozás (x)

Mindenütt

 

Csak belterületen

 

Sehol

 

Tisztítószer használat (család)

Környezetbarát

 

Környezetszennyező

 

Vegyes

 

A táblázat a település környezetvédelmi adottságait és eszközeit tükrözi.
Csatornázottság: a település csatornahálózatának hosszát kell megadni km-ben.
Szennyvízemésztő: azoknak a házaknak a számát kell megadni, amelyek rendelkeznek szennyvízemésztővel.
Háztartási hulladékgyűjtés:
A megfelelő szöveg mellé azoknak a házaknak a számát kell írni, amelyekre a szöveg vonatkozik.

  Rendszeres: minden hét azonos napján (napjain) történő háztartási hulladékgyűjtés;
  Eseti: havonta legalább egyszer, hirdetéssel jelzett hulladékgyűjtés;
  Nincs: a hulladékgyűjtés nincs, vagy rendszertelenül van megoldva.

Hulladékelhelyezés:
A megfelelő szöveg mellé X-et kell írni.

  Telep: a település rendelkezik hulladéktárolóval;
  Megsemmisítő: a település rendelkezik hulladékmegsemmisítővel;
  Nincs: a településen nincs sem hulladéktároló telep, sem hulladékmegsemmisítő.

Közterület gondozás:
A megfelelő szöveg mellé X-et kell írni.

  Mindenütt: A közterület gondozását (söprés, mosás, hóeltakarítás, csúszásgátlás, folyamatos javítás, parkosítás) a település minden közterületén rendszeresen végzik.
  Csak belterületen: A közterület gondozást a belterületen rendszeresen végzik, a külterületeken esetenként, vagy nem.
  Sehol: A közterület gondozását rendszeresen és tervezetten nem végzik.

Tisztítószer használat:
A megfelelő szöveg mellé a tisztítószerek használati arányát kell beírni a teljes tisztítószer-használat %-ában.

  Környezetbarát: kizárólag természetes anyagokat tartalmazó tisztítószereket használ;
  Környezetszennyező: kizárólag mérgező és természetkárosító anyagokat tartalmazó tisztítószereket használ;
  Vegyes: környezetkímélő és környezetkárosító tisztítószereket egyaránt használ (nem figyeli).
6. Gazdaság
6.1

Mezőgazdasági adatok

Tulajdon típus

Hektár

Tulajdonos és családtag

Alkal-mazott

Magyar használat

Külföldi használat

<20 ha

21-50 ha

>50 ha

<20 ha

21-50 ha

>50 ha

Családi birtok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szövetkezet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagybirtok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami földalap

 

------

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat a mezőgazdasági hasznosítású földtulajdon-használók elosztását mutatja a településen. A sorok az egyes tulajdontípusok adatait tartalmazzák.
Az oszlopok fejrészében szereplő megnevezések a következőket jelentik:

  Hektár a tulajdontípushoz tartozó összes terület hektárban;
  Tulajdonos és családtag a mezőgazdasági földtulajdon tulajdonosainak és azok családtagjainak a száma;
  Alkalmazott a mezőgazdasági földtulajdon-típuson dolgozó összes alkalmazott száma;
 

Magyar használat:

  <20 ha a mezőgazdasági földtulajdon-típushoz tartozó, magyar állampolgár által használt, 20 hektárnál kisebb birtokok összes területe;
  21 – 50 ha a mezőgazdasági földtulajdon-típushoz tartozó, magyar állampolgár által használt, 21 és 50 hektár közötti birtokok összes területe;
  >50 ha a mezőgazdasági földtulajdon-típushoz tartozó, magyar állampolgár által használt, 50 hektárnál nagyobb birtokok összes területe;

Külföldi használat:

  <20 ha a mezőgazdasági földtulajdon-típushoz tartozó, külföldi állampolgár által használt, 20 hektárnál kisebb birtokok összes területe;
  21 – 50 ha a mezőgazdasági földtulajdon-típushoz tartozó, külföldi állampolgár által használt, 21 és 50 hektár közötti birtokok összes területe;
  >50 ha a mezőgazdasági földtulajdon-típushoz tartozó, külföldi állampolgár által használt, 50 hektárnál nagyobb birtokok összes területe;

A további táblázatok kitöltésénél a magángazdaság kifejezés az 50 hektárnál kisebb, míg a nagybirtok kifejezés az 50 hektárnál nagyobb, azonos magánszemély(ek) tulajdonában (használatában) lévő mezőgazdasági területet jelenti.

a./

Földterület felhasználása és növénytermesztés:

Terület típusa

Növénytípus

Családi birtok

Szövetkezeti birtok

Nagybirtok

Állami földalap

Ter. (ha)

Átl. term. t/ha

Ter. (ha)

Átl. term. t/ha

Ter. (ha)

Átl. term. t/ha

Ter. (ha)

Átl. term. t/ha

Belterület

-------------

 

-----

 

-----

 

-----

 

-----

Szántó

-------------

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldség és gyümölcs

-------------

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rét, legelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánya

-------------

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

 Építőipari

 

 

-----

 

-----

 

-----

 

-----

 Eneriaipari

 

 

-----

 

-----

 

-----

 

-----

 Kohászati

 

 

-----

 

-----

 

-----

 

-----

 

 

 

-----

 

-----

 

-----

 

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víz (folyó, tó)

 

 

-----

 

-----

 

-----

 

-----

Összesen:

 

 

-----

 

-----

 

-----

 

-----

A táblázat a földtulajdon-használat elosztását mutatja a településen. A sorok az egyes növénytípusok, illetve egyéb területek adatait tartalmazzák.
A táblázat kitöltésénél a magángazdaság kifejezés az 50 hektárnál kisebb, míg a nagybirtok kifejezés az 50 hektárnál nagyobb, azonos magánszemély(ek) tulajdonában (használatában) lévő mezőgazdasági területet jelenti.
A táblázat sorai:

Belterület:
Az oszlopok tartalma:

  Családi birtok terület: A magántulajdonú belterületi ingatlan (telek) összes területe hektárban.
  Szövetkezeti birtok terület: A szövetkezeti tulajdonú belterületi ingatlan (telek) összes területe hektárban.
  Állami földalap terület: Az önkormányzati és állami tulajdonú belterületi ingatlan (telek, közterület) összes területe hektárban.

Szántó: A sorok a növényfajtákra vonatkoznak, belterületi (jele: b) és külterületi (jele: k) megoszlásban

Családi birtok
Az oszlopok tartalma:

  Terület: A növényfajta családi birtokú termesztésének összes területe hektárban.
  Átlagos termés: A családi birtokon termesztett növényfajta átlagtermése tonna/hektárban.

Szövetkezeti birtok
Az oszlopok tartalma:

  Terület: A növényfajta szövetkezeti birtokú termesztésének összes területe hektárban.
  Átlagos termés: A szövetkezeti birtokon termesztett növényfajta átlagtermése tonna/hektárban.

Nagybirtok
Az oszlopok tartalma:

  Terület: A növényfajta nagybirtokú termesztésének összes területe hektárban.
  Átlagos termés: A nagybirtokon termesztett növényfajta átlagtermése tonna/hektárban.

Állami földalap (magán- és szövetkezeti használaton kívüli)
Az oszlopok tartalma:

  Terület: A növényfajta állami földalaphoz tartozó területen történő termesztésének összes területe hektárban.
  Átlagos termés: A szövetkezeti birtokon termesztett növényfajta átlagtermése tonna/hektárban.
b./

Állattenyésztés

Állatfajta

Magánbirtok

Szövetk

Nagy-birtok

 

Állatfajta

Magánbirtok

Szövetk

Nagy-birtok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat a haszonállat tartást mutatja a településen. A sorokban lévő hasábok az egyes haszonállatfajták és azok másodlagos termékei adatait tartalmazzák.
A táblázat kitöltésénél a magángazdaság kifejezés az 50 hektárnál kisebb, míg a nagybirtok kifejezés az 50 hektárnál nagyobb, azonos magánszemély(ek) tulajdonában (használatában) lévő mezőgazdasági területet jelenti.
Haszonállat az élelmezésre tartott állatokat jelenti ebben a felmérésben.
Az oszlopok fejrészében szereplő megnevezések a következőket jelentik:

  Magángazdaság: A magángazdaságokban nevelt állatok adatai;
  Szövetkezet: A szövetkezeti gazdaságokban nevelt állatok adatai;
  Nagybirtok: A nagybirtokokon nevelt állatok adatai.

A szavasmarhákra vonatkozó adatok három sorban szerepelnek:

  Az első sor a húshasznú állomány (bika és tehén együtt) darabszámát,
  a második sor a tejhasznú állomány darabszámát,
  a harmadik sor a napi tejhozamot hektoliterben

tartalmazza.

A juhokra vonatkozó adatok három sorban szerepelnek:

  Az első sor a darabszámot,
  a második sor a napi tejhozamot hektoliterben,
  a harmadik sor az éves gyapjúmennyiséget mázsában

tartalmazza.

A kecskékre vonatkozó adatok két sorban szerepelnek:

  Az első sor a darabszámot,
  a második sor a napi tejhozamot hektoliterben

tartalmazza.

A libákra vonatkozó adatok három sorban szerepelnek:

  Az első sor a darabszámot,
  a második sor a napi tojáshozamot ezer darabban,
  a harmadik sor az évi tollmennyiséget mázsában

tartalmazza.

Az egyéb baromfira vonatkozó adatok két sorban szerepelnek:

  Az első sor a darabszámot,
  a második sor a napi tojáshozamot ezer darabban

tartalmazza.

A fentieken kívüli állatok esetében egy állatfajta adata egy sorban szerepel.

6.2

Ipar

Iparág

Foglalkoztatott létszám

Magyar tulajdon

Külföldi tulajdon

Vegyes tulajdon

Priva-tizált

1990 előtti

Priva-tizált

1990 előtti

Priva-tizált

1990 előtti

Élelmiszeripar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gépipar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasipar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyipar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faipar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszeripar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bútoripar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papír- és nyomdaipar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bányászat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézműipar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatóipar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb ipari tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat azt mutatja meg, hogy a településen az ipar tulajdonos-változása hogyan hatott a foglalkoztatottságra.
Az oszlopok fejrészében szereplő megnevezések a következőket jelentik:

 

Magyar tulajdon:

  Fő: összes magyar tulajdonú vállalkozásban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  Privatizált: privatizált magyar tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  1990 előtti: a jelenleg magyar tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a 1990-ben.

Külföldi tulajdon:

  Fő: összes külföldi tulajdonú vállalkozásban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  Privatizált: privatizált külföldi tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  1990 előtti: a jelenleg külföldi tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a 1990-ben.

Külföldi tulajdon:

  Fő: összes vegyes tulajdonú vállalkozásban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  Privatizált: privatizált vegyes tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  1990 előtti: a jelenleg vegyes tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a 1990-ben.
6.3

Kereskedelem

Típus

Foglalkoztatott létszám

Magyar tulajdon

Külföldi tulajdon

Vegyes tulajdon

Priva-tizált

1990 előtti

Priva-tizált

1990 előtti

Priva-tizált

1990 előtti

Bevásárlóközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyesáru kisker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakosodott kisker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági nagyker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élelmiszer nagyker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyiáru nagyker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyes nagyker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendéglátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat azt mutatja meg, hogy a településen a kereskedelmi és vendéglátóipari tulajdonos-változás hogyan hatott a foglalkoztatottságra.
Az oszlopok fejrészében szereplő megnevezések a következőket jelentik:

 

Magyar tulajdon:

  Fő: összes magyar tulajdonú vállalkozásban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  Privatizált: privatizált magyar tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  1990 előtti: a jelenleg magyar tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a 1990-ben.

Külföldi tulajdon:

  Fő: összes külföldi tulajdonú vállalkozásban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  Privatizált: privatizált külföldi tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  1990 előtti: a jelenleg külföldi tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a 1990-ben.

Külföldi tulajdon:

  Fő: összes vegyes tulajdonú vállalkozásban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  Privatizált: privatizált vegyes tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a felmérés időpontjában;
  1990 előtti: a jelenleg vegyes tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak száma a 1990-ben.

 A Szent Korona Szolgálatát végzők:

Név
Cím
Telefonszám
E-mail
       
       

Visszatérés:

© 2002, Pajzsmozgalom Minden jog fenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail:
halasz.jozsef@szksz.com

 

A részletes térkép eléréséhez nyomja meg az egér baloldali gombját