Oldal eligazító

A Szent Korona Értékrend bevezetésének MUNKATERVE (a Választási főtörvény ideiglenes végrehajtási utasítása)
A Szent Korona Értékrend bevezetésének MUNKATERVE (a Választási főtörvény ideiglenes végrehajtási utasítása) A Szent Korona Értékrend bevezetésének MUNKATERVE (a Választási főtörvény ideiglenes végrehajtási utasítása) A Szent Korona Értékrend bevezetésének MUNKATERVE (a Választási főtörvény ideiglenes végrehajtási utasítása) A Szent Korona értékrend - gondolkodási módja - társadalmi együttélé szabályozása (jogrendszer - szervezési alapja - szerves egységben élés
Települések szabályozása, elöljárók és képviselők kiválasztása -  társadalmi csoportok szabályozása, elöljárók, képviselők kiválasztása - az EU Parlamenti választásokra a társadalmi csoportok érdek-minimumának meghatározása és a képviselőjelöltek kiválasztása

Évi 4.500 milliárd forint EU sarc helyett

évi 50 000 milliárd forint nemzeti vagyon növelés

 

Céljaink:

-

a Szent Korona értékrend szerinti szabadság-eszme érvényesítése Magyarországon,

ebből eredően:

  = hűség az egyetemes magyarság hagyományaihoz: népművészet, népi szokások, néptörténet, vallás, nyelv, kultúra, családi funkciók és gazdaság;
  = a Teremtmények szabadságát tiszteletben tartó és azt érvényesítő szeretet gyakorlása;
  = a társadalmi csoportok szerves egységgé válásának elősegítése;
  = a családok feladatai ellátásának elősegítése;
  = az egyetemes magyarság lelki, szellemi és testi összhangjának biztosítása;
-

közreműködés a föderatív Európai Unió Európai Konföderatív államszövetséggé történő békés átalakulásában.

Visszatér a lap tetejére

 

A Szent Korona Értékrend bevezetésének

MUNKATERVE

(a Választási főtörvény ideiglenes végrehajtási utasítása)

 

Ez a munkaterv azoknak a szabad magyaroknak a tettein keresztül valósul meg, akik elfogadják a közszabadságot megvalósító Szent Korona Értékrendet az emberi élet alapjaként.

A munkaterv

-
módszere a településektől (alulról) építkezés, amely időszerű adatai „A Szent Korona Szolgálat helyei és képviselői” folyamatosan frissített honlapon szerepelnek,
-
eszköze a teljes önellátás-szervezés (közvetlen címe: Települési Önellátó Rendszer),
-

ismeretátadó anyagok a ezen a honlapon, az irányító adatok a Települések összehangolása honlapon szerepelnek.

 

A munkaterv vázlata:

 

I. Előkészítés
II. Településeken végzett tevékenységek
III. Járásokban végzett tevékenységek
IV. Megyékben végzett tevékenységek
V. Országos összehangoló tevékenység
VI. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés

 

I. Előkészítés

Azok, akikhez eljut ez a munkaterv, és értett és érzett küldetésüknek tartják részt vállalni az abban foglaltak megvalósítására, Tettvállaló Szert tartanak.

1.

A Tettvállaló Szer helye és időpontja:
2009. augusztusban (Bösztörpusztán 2009. augusztus 21-23-án a Magyrok Országos Gyűlésén) vagy szeptemberben, egy később meghatározott helyen és időben.

2. A Tettvállaló Szeren a résztvevők által vállalt feladatok:
 
-
a Tudat gondolattá válásával a tettvállalás fogadókészségének kialakítása
cél: a tudat rezgése minél több emberben érje el a Krisztusi Szent Korona rezgését;
 
-

a Szent Korona Értékrend fő jellemzőinek általános, részeinek érdekcsoportonkénti megismertetése
cél: minden lelkileg fogadókész ember értse meg, hogy a Szent Korona Értékrend közszabadsága mit jelent általában, és az ő településére, vallására, nemzetiségére, nemére, korcsoportjára és szakmájára vonatkozóan;

 
-

a megismertek gyakorlattá tétele
cél:
a települések önellátásra történő felkészülésén és lehetőség szerinti alkalmazásán keresztül a települések, járások, megyék, nemzetiségek, vallások, nemek, korcsoportok, szakmák elöljáróinak, követeinek kiválasztása.

3.
A Tettvállaló Szeren tartott ismeretátadás dia és video segédlettel
(A Tettvállalók egy dupla DVD-n és könyv formájában megkapják a szükséges munkaanyagot.)
  Első nap:  
  10-12 óra Települések összehangolása, Települési Önellátó Rendszer
  13-14,30 óra Jog és közigazgatás
  15-16,30 óra Család, korosztályok
  17-18,30 óra Nevelés, oktatás
  19-20,30 óra

Egészségügy

  Második nap:  
  10-11 óra Vallás
  11,30-12 óra Nemzetiség
  12,30-13 óra Kultúra és tudomány
  14-16,30 óra Védelem
  17-18,30 óra EU-sarc
  19-20,30 óra Gazdaság általános jellemzői
  19-20,30 óra

Államháztartás (költségvetés)

  Harmadik nap:  
  10-11,30 óra Mezőgazdaság és élelmiszeripar
  12-13 óra Ipar
  13,30-14 óra Szolgáltatás
  14,30-15 óra Idegenforgalom
  15,30-16 óra Kereskedelem
  16,30-17 óra Szállítás, közlekedés
  17,30-19 óra A Szent Korona Értékrend bevezetésének MUNKATERVE

 

 

II. Településeken végzett tevékenységek

A Tettvállaló Szeren, illetve azt követően, küldetését a megismerések gyakorlattá tételében értő és érző szabad magyarok saját településen kezdik el tevékenységüket.

Vissza a Szent Korona Értékrend bevezetésének Munkatervéhez
1.
Az egy településen élő Tettvállalók előkészülnek arra, hogy településük a Szent Korona Értékrend része legyen.
a./

A személyi felkészülést egy összehangoló csoport kialakítása és szakosodott tevékenységvégzése jelenti.
Amennyiben a Tettvállaló Szeren egy adott települést csak egy személy képviseli, az ő feladata a csoport kialakítása az alábbi ismeretátadó anyagok felhasználásával:

Emberi környezet

Hivatkozás a szakterületre
A jelenlegi és a Szent Korona Értékrend közötti különbségre vonatkozó kérdés
A település természetes élettér, vagy munkaerő-utánpótlási raktár? - Nevelés, vagy idomítás, egészség, vagy használható állapot, együttélés a természettel, vagy önérdekű pusztítás?
Természetesség vagy természetellenesség?
A vallás a természetes értékrendre vezető lelkiismereti szabadság, vagy a természetellenesség eltűrésének eszköze?
A hagyomány, a művészet és a tudomány értékteremtő erő, vagy díszlet? - Életet adó gyökér, vagy karanténbeli őskövület, erőt adó szépség, vagy önazonosságvesztő kábítószer, életet szolgáló kegyelem, vagy önpusztító barbárság?
Egészség, vagy használható állapot?
Nevelés vagy idomítás?
A védelem azt biztosítja, hogy az ember biztonságban éljen, értékei saját érdekeit szolgálják, vagy a világterrorista támadógépezet társtettesévé alázott kengyeltartója?
A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? - Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember?
A nemzetiség a természetes különbözőség egymást erősítő, szerves egységének része, vagy a gyűlöletkeltéssel szított megosztottság, szétszakítottság forrása?
   


Gazdaság

Hivatkozás a szakterületre
A jelenlegi és a Szent Korona Értékrend közötti különbségre vonatkozó kérdés
A gazdaság embert szolgáló értékteremtés, vagy pénzt szolgáló haszonforrás? - Az értékteremtés a létrehozó érdekét szolgálja, vagy az érték teremtése elválik annak élvezőjétől?
Államháztartás (költségvetés)
Az államháztartás a nemzeti vagyon növekedésének felhasználását szabályozza, vagy a sarcfizetéssel történő eladósítás és elszegényítés eszköze?
A mezőgazdaság a nemzet természetes erőforrása, boldogulásának alapja, vagy a nemzet zsarolásának eszköze? - A nemzet elidegeníthetetlen tulajdona a föld, vagy szabadpiaci áru? Elsődlegesen a nemzetet kell ellátni magyar élelmiszerrel, vagy az idegeneket? A földművest gyarapítsa munkájának eredménye, vagy az idegen spekulánsokat?
Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? - Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövőt?
A szolgáltatás életfeltételeinket biztosítja, vagy csupán átverés-show-kal ránk erőszakolt, önpusztító majmolás?
Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés?
A kereskedelem az emberi munka eredményének kölcsönös hasznosítása, vagy kupecek nyereségének növelése?
A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz?
b./

A tárgyi felkészülést a település igény és lehetőség alapadatainak felmérése jelenti. Ezt az összehangoló csoport a választókörzetük adatlapjai közül a településükre vonatkozó adatainak kitöltésével végzi.

Megye
Választókörzet adatlapjainak címe településenként
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
c./

Az adatlapon szereplő adatokat a Települési Önellátó Rendszer egyik számítógépes programjával elemezzük, és elkészítjük a település igényeinek és lehetőségeinek összevetését azokra a szakterületekre, amelyek érdekeinek összehangolásával a település a szerves egység részeként működik.
Az összehangoló csoport tagjai saját szakterületük adatait felhasználva és a Szent Korona Értékrend előzőekből megismert irányelvei alapján elkészítik a település működési rendszerének szakirányú részét.

2.
Települési elöljárók és követek jelölése és választása

A Szent Korona Értékrend szerint működő településen élő és választójoggal rendelkező Szent Korona tagok a közszabadság közösségeként szerves egységként működő Magyarország minden elöljáróját közvetlenül választják, a választott személy tevékenységét folyamatosan ellenőrzik és gyakorolják az elöljárók és követek (képviselők) munkájának értékelésével kapcsolatos jogokat a Választási főtörvény szerint.

Magyarország elnöke

Magyarország miniszterelnöke

Nemzeti Tanács

 

 

Országgyűlés alsóházának tagja

Országgyűlés felsőházának tagja

Települési önkormányzatok

Társadalmi csoportok önkormányzatai

 

 


Magyarország elöljárói és követei (képviselői) választásának alapja a területi elöljáróság jelölése és választása.
Az összehangoló csoport választócsoportokat alakít, amelyek feladata a települési elöljáróság (polgármester és önkormányzati képviselők) választása.
Az elöljáróság jelöltjei önrendelkezési tervet (polgármesterjelölt), illetve szakmai tervet (önkormányzati tagok) készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. A tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.
Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek.
A legtöbb támogatót szerzett jelöltek alakítják meg a Települési Elöljáróságot.
A megválasztott Települési Elöljáró (polgármester) tagja a Járási Általános Jelölőgyűlésnek. A település Szakmai Elöljárói az általuk képviselt terület szerinti Járási Szakmai Jelölőgyűlésének tagjai.

A Települési Elöljáróság lakossági vitát készít elő és tart az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (V/2.) elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről. A vita eredményét jegyzőkönyvezi a Települési Elöljáró.

 

 

III. Járásokban végzett tevékenységek

Járás kifejezésen – a Választási főtörvény végrehajtási utasításának hatályba lépéséig – a választókörzeteket értjük.

A Járási Jelölőgyűlés összeül, ha a járásban lévő és Elöljáróságot választott települések lakóinak száma meghaladja a járás lakosságának kétharmadát.

1.
A Járási Általános Jelölőgyűlés
a./
Jelöltet állít a járás (választókörzet) képviselőjére az Országgyűlés alsóházában,
Az alsóházi képviselőjelöltek önrendelkezési tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. A járás lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.
Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek.
A legtöbb támogatót szerzett jelölt a Járás képviselője az Országgyűlés alsóházában.

Az alsóházi képviselő tagja a Megyei Általános Jelölőgyűlésnek.
b./
A járás alsóházi képviselője az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (V/2.) elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a településeken tartott vita jegyzőkönyvei alapján jogszabálytervezet módosítási javaslatot készít, amelynek szakmai részeit a Járási Szakmai Jelölőgyűlések véleményezik.
c./

Tagjai közül követet állít a Megyei Általános Jelölőgyűlésre.

2.
Minden Járási Szakmai Jelölőgyűlés követet állít az általa képviselt terület szerinti Megyei Szakmai Jelölőgyűlésre.

 

 

IV. Megyékben végzett tevékenységek

Az első Megyei Jelölőgyűlés összeül, ha a megyében Jelölőgyűlést tartott járások lakóinak száma meghaladja a megye lakosságának kétharmadát.

1.
A Megyei Általános Jelölőgyűlés jelöltet állít a Nemzeti Tanács tagja elöljárói tisztségre.
a./
A Nemzeti Tanács tagságára jelöltek a megyére vonatkozó önrendelkezési tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. A megye lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.
Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek.
A legtöbb támogatót szerzett jelölt a megye általános képviselője a Nemzeti Tanácsban.
A Nemzeti Tanács tagja az Országos Általános Jelölőgyűlésnek is tagja.

b./

A Nemzeti Tanács tagja az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen (V/2.) elfogadásra kerülő jogszabálytervezetekről a járások alsóházi képviselőinek javaslatai alapján jogszabálytervezet módosítási tervet készít, amelynek szakmai részeit a Megyei Szakmai Jelölőgyűlések véleményeznek.

2.
A Megyei Szakmai Jelölőgyűlések jelöltet állítanak
a./
megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzati tag,
b./
megyei társadalmi csoport (szakma) elnöke,
c./

felsőházi képviselő

elöljárói tisztségekre.

A jelöltek a megye szakmai érdekképviseletére vonatkozó tervet készítenek, a Szent Korona Értékrend szerint. A megye lakósai közül a tervüket támogató választásra jogosultakkal a jelöltek Jogérvényesítési szerződést kötnek.
Minden jelölt tagja a Nemzetgyűlésnek.
Aki az egyes elöljárósági jelöltek közül a legtöbb támogatót szerezte, az a megye

-
szakma szerinti képviselője az Országgyűlés felsőházában,
-
a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának tagja,
-

a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke.

A felsőházi képviselő és a megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke tagja az általa képviselt szakterület Országos Szakmai Jelölőbizottságának.

A megyei társadalmi csoport (szakma) önkormányzatának elnöke tagja a társadalmi csoport (szakma) országos önkormányzatának tagja.

 

 

V. Országos összehangoló tevékenység

Az Országos Jelölőgyűlés összeül, ha a Jelölőgyűlést tartott megyék lakóinak száma meghaladja az ország lakosságának kétharmadát.

1.
Az Országos Általános Jelölőgyűlés jelöltet állít