Szent Koronát Szolgálók Szövetsége
 

Gondoskodó Magyarország programpontok

A lélek irányít, a szellem közvetít, a test végrehajt!

 

A Gondoskodó Magyarország programpontjai

Takarítás

1. A külföldi adósságok felhasználását felülvizsgáljuk és a kamatfizetést azonnal megszüntetjük (a felülvizsgálat során fennmaradó tőketartozás kiegyenlítésére minimum 5 éves moratóriumot határozunk meg).
2. Az ország "privatizáció" megnevezés alatt folyt kirablásának következményeit felszámoljuk.
3. A "tőkebehozatalt" felülvizsgáljuk, az ebből adódó egyenleg több százmilliárd forintnyi eredményt hoz.
4. A szocialista és a kapitalista diktatúra áldozatait erkölcsileg, egzisztenciálisan és anyagilag rehabilitálni és kártalanítani kell.
5. A szocialista és a kapitalista diktatúra kiszolgálóit, valamint kedvezményezettjeit büntetőjogi felelősségre kell vonni és az általuk a magyar nemzet érdekeivel ellentétesen szerzett
- médiahatalmat fel kell számolni,
- gazdasági és politikai hatalmi összefonódásokat meg kell szüntetni,
- anyagi vagyont el kell számoltatni.
6. A vagyonelszámoltatást kiterjesztjük azoknak az embereknek a magyarországi ténykedésére, akik kettős (vagy többes) állampolgárként "kimentették" a diktatúra kiszolgálóiként összeharácsolt pénzüket.
7. A vagyonelszámolás kiterjed a magyar állampolgárok külföldi bankszámláira és külföldi tulajdonukra is.

 

Építkezés

A szabadság a jogok és kötelezettségek nemzet érdekében érvényesülő összhangjaként valósul meg.

Visszaállítjuk alkotmányos függetlenségünket

1. Megszűnik az idegenek által gyakorolt "jogszerű" elnyomás.
A magyar hagyományokon alapuló, az igazságosságot kifejező Alkotmány és az ez alapján felépülő jogrendszer életbe léptetése.
2. Megszűnik a kirekesztettek kizsákmányolása a kiválasztottak által.
A jogok és kötelezettségek egységben vannak.
3. Magyarország a magyaroké.
A Szent Korona tagja, vagyis magyar állampolgár az államalapító magyar nemzet minden tagja és az államalkotó nemzetek tagjai, ha Magyarországon élnek. A vendégeknek vendég jogai vannak.
4. Az emberi jogok a természetes értékrend érvényesülését szolgálják, mindenkor a kötelezettségekkel összhangban.
A természetes értékrendnek ellentmondó jogokat (pl. szexuális aberráltság, emberi élet és egészség fölé helyezett gazdasági érdek, a kiszolgáltatottság bármely megnyilvánulási formája) nem ismeri el a Gondoskodó Magyarország.

Visszaállítjuk társadalomszervező függetlenségünket

5. Megszűnik a lélekmosás feltétele: a magyar hagyományok elnyomása.
A nevelés-oktatás célja: a lelki- és a szellemi szabad akarat feltételeinek biztosítása, a nemzeti értékek alapján, ezért az óvodától az első szakmai képzettség megszerzéséig állami feladat.
6. Megszűnik az agymosás feltétele: az idegen érdekeket szolgáló tájékoztatás.
Informatikai hálózat kialakítása a teljes esélyegyenlőség biztosítására.
A média az igazság közvetítésének eszköze.
7. Megszűnik az idegen érdekek látszat demokratikus képviseleti diktatúrája.
Önkormányzó- és önellátó területi- és település-rendszer kialakítása.
Képviselőválasztás érdekképviseleti alkalmasság és nem pártfegyelem alapján.
8. A család védelme a lelki-, szellemi és anyagi élettér biztosításával.
A családi egység, a magzat, az anya, a gyermek és a szülő védelme.
Az anya családért végzett (elsősorban a gyermekekkel kapcsolatos) tevékenységének elismerése.
9. Az ifjú kor a felkészülés időszaka.
Ingyenes oktatás, könyv- és iskolaszer ellátás.
A pályakezdők munka és lakásfeltételeinek biztosítása.
10. Az aktívkorúak létbiztonságának visszaállítása teljes foglalkoztatottsággal.
11. Az idős kor a tapasztalatátadás időszaka. Az idősek megbecsülése az aktív korban megalapozott nyugdíjjal, társadalmi elismertséggel és egészségügyi ellátással.
12. Szociális biztonság
13. Állami feladatként végzett ingyenes és teljes körű egészségügyi ellátás.
14. A domináns magyar értékrendet képviselő vallás a lelki szabadság érvényesülésének helye. Feltételeinek biztosítása állami feladat.
15. A művészet és tudomány, mint magyar lelki- és szellemi érték a magyar nemzet elidegeníthetetlen tulajdona.
A Gondoskodó Magyarország kiemelt egzisztenciális és anyagi feltételeket biztosít a művészek és tudósok küldetése gyakorlásához.

Visszaállítjuk gazdasági függetlenségünket

16. Azonnal megszüntetjük a gazdasági gyarmatbirodalom (Európai Unió) fennhatóságát hazánk felett.
17. Megszűnik az anyagi elnyomás.
Az alapvető életfeltételek biztosítása – a jogok és kötelezettségek összhangja alapján - minden magyar állampolgár számára ingyenes.
18. Megszűnik a multinacionális cégek uralma.
A gazdaságszervezés alapja az igény-kielégítésen alapuló szolgáltatás- és termelés. Minden szolgáltatás és termék (termény) vonatkozásában a magyar állampolgárok kiszolgálása az elsődleges.
19. Megszűnik a magyar értékek idegen tulajdonlása.
A termelőeszközök tulajdonlásának rendje:
- az energiatermelő-, távközlési- és közlekedési szolgáltatást végző, valamint az alapvető életfeltételeket biztosító ipari szervezetek állami, vagy területi önkormányzati tulajdonba kerülnek,
- a termőföld, az állatállomány, a mezőgazdasághoz-, valamint a szolgáltatáshoz és a kisárutermeléshez használt termelőeszközök olyan családi magángazdaságok birtokába (föld), illetve tulajdonába kerülnek, amelynek minden tagja magyar állampolgár.
20. Megszűnik az intézményesített nemzetirtás és egészségrombolás.
A magyar termékek védelme védővámmal, adóval és a behozatal mennyiségi korlátozásával.
A behozott termékek kötelező egészségügyi ellenőrzése, a génmanipulált, egészségkárosító termékek behozatalának tilalma.

Visszaállítjuk külkapcsolati függetlenségünket

21. Megszűnik az idegenek érdekek elsődlegessége a magyar érdek fölött.
Magyarországon a nem magyar érdekek nem érvényesülhetnek a magyar érdekek sérelmére. Minden külkapcsolat az önkéntességen, az egyenjogúságon és a kölcsönösen azonos előnyökön alapul.
22. Megszűnik az állam- és közbiztonság kiszolgáltatottsága.
Bűnmegelőző csendőrség és bűnüldöző rendőrség.
Nemzeti honvédelem az idegen érdeket szolgáló zsoldos hadsereg helyett.
Önálló védelmi politika a terrorizmust kiszolgáló szövetségi rendszer (NATO) helyett.

Először nyilvánosságra hozva a Nemzeti Egység 2005. március 31-i kampány-nyitó SZER-ének szóróanyagként.

 

Visszatér a lap tetejére

 

Hogyan hajtjuk végre a gyökeres rendszerváltást

 

Takarítás

 

Mindenek előtt takarítani kell.

Most már annyi szenny halmozódott fel Magyarországon az elmúlt hatvan évben, hogy egy nagyon tisztességes rendvágás nélkül nem tudunk építkezni!

Akkor szemétdomb van, hogy nem látjuk tőle azt a stabil alapot, amire építkezni lehet. (De szemétre nem is lehet építeni.)

Mi azt mondjuk, hogy a gyökeres rendszerváltásnak az első dolga a takarítás, méghozzá úgy, hogy ennek meg fogjuk jogilag teremteni a hátterét, egy átmeneti jogrendszerrel.

Gidai Erzsébet írta le, hogy egy gazdasági rendkívüli állapotot kell bevezetni egy tényleges rendszerváltásnál. Ezt nem lehet elkerülni!

Abban az esetben, ha ez nincs meg, akkor nincs alapunk arra, hogy megfelelőképpen tovább tudjunk élni.

Hét pontot kell betartanunk.

 1. A külföldi adósságok felhasználását felülvizsgáljuk és a kamatfizetést azonnal megszüntetjük (a felülvizsgálat során fennmaradó tőketartozás kiegyenlítésére minimum 5 éves moratóriumot határozunk meg).

 Számítással kell megállapítani, hogy mi a tényleges tartozásunk mértéke. Meggyőződésem az, hogy ez rendkívül nagy meglepetést fog okozni mindenki számára.

 Legalább egy ötéves moratóriumot kell (nem kérni, hanem) követelni arra, hogy az így megmaradt tiszta adósságot további kamatteher-növekedés nélkül, később törlesztjük vissza.

 

 2. Az ország "privatizáció" megnevezés alatt folyt kirablásának következményeit felszámoljuk.

 Nem azt mondjuk, hogy a MALÉV privatizálásának összes irománya legyen nyilvános, hanem az 1990 óta történt összes privatizációé.

 Tetszenek érteni az alapvető különbséget! Az, hogy hetven évre titkosítanak mindannyiunkat érintő dokumentumokat, több, mint gazemberség! Ezt fülül kell vizsgálni! Printz Gábor, aki saját bevallása szerint néhány milliárdot "eltapsolt" (maga ez a kifejezés vérlázító), kikéri magának, hogy 160 milliárdot a nyakába varrjanak. Akkor, amikor időszerű volt, miért nem nézték meg, hogy mennyi ennek az "eltapsolásnak" az értéke?

 

 3. A "tőkebehozatalt" felülvizsgáljuk, az ebből adódó egyenleg több százmilliárd forintnyi eredményt hoz.

 Ez teljesen nyilvánvaló. Ezzel kapcsolatban szintén úgy átvágtak bennünket, hogy az pofátlanság!

 Azt mondják, hogy tőkebehozatal nélkül mi meghalunk. Mi történt a behozott tőkével? Tönkretett iparágakat, százezes munkanélküliséget eredményezett, bizonytalanná tette az életet! Ez a tőkebehozatal jelentette azt, amit most az anyák úgy éreznek, hogy elveszítettük a biztonságunkat, mert nincs létbiztonság, nincs munkabiztonság, nincs az embereknek, gyerekeknek jövőképe. Nem vált be, amit a Gyurcsányék – az összes helytartóval együtt – akartak, hogy a magyar fiatalok menjenek nyugatra. Ez nem azért volt, mert úgy látták, hogy itt van az életük, a jövőjük megalapozva. Nem azért! Hanem azért, mert magyar emberek! Bennük van az, hogy amit tudásban, tapasztalatban megszereztek, bárhol a világon, itthon akarják hasznosítani. Olyan ez, mint amikor a segédek felszabadultak, akkor elmentek ipart tanulni külföldre, és amikor már megfelelő tapasztalatot szereztek, akkor visszajöttek és mestervizsgát tettek.

 A tőkebehozatal erre nem alkalmas. 

 A cukoripart teljesen tönkretették. Az egész élelmiszeriparunkat ezzel a módszerrel tették tönkre. Az építőanyag-iparunkat teljesen tönkretették (a cementgyárakra gondoljunk például). Mindent tönkrement, ahova a tőkebehozatallal az idegen érdek betette a lábát.

 A tőkét behozó multinacionális végek nem fizettek adót eddig sem és ma sem! És miután öt év a moratórium az adómentességre, öt év lejárta után felszámolják magukat, új céget alapítanak és ugyanazok az emberek az új cégben újabb öt évre megkapják az adómenetességet. És ezek a multinacionális cégek – különösen a bolthálózatok – azok, amelyek gátlás nélkül használják az EU-ban az árú szabad áramlását. Hozzák be a semmi tartalmi vackot külföldről. Ezzel egyrészt mérgeznek bennünket, másrészt pedig az egészséges magyar terméknek a piacát szorítják vissza.

 Ezt nem lehet megoldani egy pártelhatározással, nem lehet megoldani azzal, hogy az én választási programom pontjai között benne van, hogy majd megvédem a terméket! Hát hogyan véded meg, ha nem teremtem meg a föltételt? EU-n belül nem lehet megvédeni! Vegyük már észre, hogy van itt egy olyan kötöttség, amely miatt ez nem működik. Ha az alapokat nem rakjuk tisztába, ha nem takarítunk, akkor a tőkebehozatal összes hátrányát sem tudjuk megszűntetni.

 

 4. A szocialista és a kapitalista diktatúra áldozatait erkölcsileg, egzisztenciálisan és anyagilag rehabilitálni és kártalanítani kell.

 Ez nem történt meg!

 Wittner Marika az egyik túlélője a direkt terrorizmusnak, aki Isten kegyelméből maradt közöttünk életben. Ő tudja leginkább, hogy ez mennyire így van.

 De ehhez hozzátartozik a következő három pont, mert ez így féllábas.

 

 5. A szocialista és a kapitalista diktatúra kiszolgálóit, valamint kedvezményezettjeit büntetőjogi felelősségre kell vonni és az általuk a magyar nemzet érdekeivel ellentétesen szerzett

 - médiahatalmat fel kell számolni,

 - gazdasági és politikai hatalmi összefonódásokat meg kell szüntetni,

 - anyagi vagyont el kell számoltatni.

 

 6. A vagyonelszámoltatást kiterjesztjük azoknak az embereknek a magyarországi ténykedésére, akik kettős (vagy többes) állampolgárként "kimentették" a diktatúra kiszolgálóiként összeharácsolt pénzüket.

 

 7. A vagyonelszámolás kiterjed a magyar állampolgárok külföldi bankszámláira és külföldi tulajdonukra is.

 Az anyagi vagyon elszámoltatása nemcsak a ténylegesen meglévő fizikai (ingatlanban megvalósuló) vagyonállományra, hanem a bankbetétekre is kiterjed, méghozzá függetlenül attól, hogy Magyarországon van, vagy a világ bármely részén.

 Most elindultak a lengyelek a visszaállamosítás útján, és megindították azt az akciót, hogy bizonyos elvtársuraknak a svájci bankbetétjeit átmenetileg le tudják tiltani.

 Tehát egy kialakult helyzetet kell nekünk gyakorlatilag továbbvinnünk.

 

Ezek azok a takarítások, amelyek nélkül nem tudunk felépülni.

Hogyan építsünk?

 

Nem pártrendszerben, hanem úgy, hogy szüntessük meg a diktatórikus parlamenti fölépítést.

Ne a pártok adjanak parlamenti képviselőket, hanem a közéletnek a különböző rétegei (osztályai, társadalmi csoportjai).

 

Ez a Szent Korona eszme önigazgatási rendszere.

A Szent Korona testének két része van, a terület és a személy, a Szent Korona tagok.

A terület képviselete

 

A terület képviseletét annak az embernek kell elvállalnia és végeznie, aki az ott élő összes ember érdekét összhangba hozva tudja képviselni.

Ez alapvető fontosságú!

Nem egy párt érdekét képviseli, hanem az ott lakók mindegyikének érdekét képviseli, személyre szólóan is.

 

A társadalmi csoportok képviselete

 

A személyi rész pedig a természetes emberi tulajdonságok szerinti csoportosítást követi, és e miatt van nekünk sajátos listás képviseleti rendszer felépítésünk.

A magyar választási törvény nagyon rossz, de - Isteni kegyelem - van neki egy nagyon jó tulajdonsága.

Ez a jó tulajdonság teszi lehetővé, hogy nem kell nekünk azt mondani, hogy a választási törvényt mi elsőként meg fogjuk változtatni, hanem már a mostani választási fölkészülésénél megváltoztatjuk és visszaállítjuk a Szent Korona eszme önigazgatási rendszere szerinti rendes állapotot.

Visszatér a lap tetejére